1. juni ble det innført lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 24.00, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

36. Viktigheten av å ta digital dermatitt på alvor

Lesetid: ca 1 min

I denne episoden tas det opp et alvorlig tema som er viktig både for enkeltdyr og for besetningen. Forebyggende klauvhelsearbeid er essensielt for effektiv produksjon og god dyrevelferd.

Bilde av programlederne og gjesten som sitter i studio med mikrofonen foran seg.
Genopodden har studio i Eidsvoll denne gangen og prater med Lina Ahlén om forebygging av digital dermatitt. F.v: Rasmus Lang-Ree, Lina Ahlén og Oda Christiansen.

Så viktig er dette at Helsetjenesten for storfe har utropt både 2023 og 2024 til Klauvas år.

Økt søkelys på klauvhelse

Det er økt søkelys på viktigheten av god klauvhelse og hvordan det kan oppnås god klauvhelse i storfebesetningene. Klauvas år er primært en informasjonskampanje, der vi vil benytte ulike kanaler for å nå ut med kunnskap, erfaringer og tips som gjelder tiltak for ivaretakelse og bedring av klauvhelsa. Det er utrolig viktig å bremse og helst stoppe spredningen av digital dermatitt, og det er nettopp det denne episoden tar opp.

Hør forskerne Lina Ahlén og Cecilie Ødegård Svihus fortelle om hvordan digital dermatitt kan forebygges og unngås.

Hvordan forebygge og unngå digital dermatitt?

Digital dermatitt er en smittsom klauvsjukdom som øker hos norske kyr. Digital dermatitt medfører dårlig dyrevelferd, og dyr med sjukdommen produserer mindre effektivt. Sjukdommen må derfor tas på alvor både av produsenter, veterinærer, rådgivere, livdyrformidlere og klauvskjærere, sier Lina Ahlén, som har skrevet doktorgradsavhandling nettopp på digital dermatitt. I denne månedens episode av Genopodden forteller hun om hvordan sykdommen kan forebygges og unngås.

I tillegg har vi også fått en prat med avlsforsker Cecilie Ødegård Svihus. Hun har bidratt inn til forskningen rundt klauvhelse og var med på å få inkludert og vektlagt klauvhelse i avlsmålet for NRF.

Les om klauvhelse-egenskapene som inngår i avlsarbeidet for helse hos NRF.

Hør episoden