1. juni ble det innført lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 24.00, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

Brunstkontroll

Lesetid: ca 4 min

For å få et godt resultat må det gjennomføres regelmessig brunstkontroll for alle kyr og kviger.

Nyttige hjelpemidler i brunstkontrollen er blant annet fjøstavla, brunstkalender eller notisbok hvor alle observasjoner av interesse noteres. Andre hjelpemidler i brunstovervåkningen er aktivitetsmåler, brunstapp og progesterontest. Selv om kua ikke skal insemineres på kommende brunst, bør brunstdag og brunstlengde noteres. Dette gjelder også utseende på slim og tidspunkt for eventuell blødning etter brunst. Dersom kua ikke har vist normal brunst innen 6 uker etter kalving, bør den undersøkes av veterinær.

Aktivitetsmålere fanger opp data om aktivitet, drøvtygging og adferd, og disse kan være et hjelpemiddel til å oppdage flere brunster enn kun ved visuell brunstkontroll. Brukes aktivitetsmåler i tillegg til visuell brunstkontroll, kan man lettere oppdage svake og stille brunster.

Brunst-app. I den opprinnelige kukontroll-appen kan en registrere brunstyrke, blødning og ulike brunstsymptomer. Appen fikk i 2018 flere funksjoner og kalles nå Eana Ku-appen. I den nye appen vil du i tillegg få varslinger i gjøremålslister. Her finner du lister over dyr som enda ikke har vist brunst og dyr som kan forventes å vise ny brunst basert på tidligere registreringer.

Progesterontest. Etter eggløsningen (dag 1 av syklus) vil den delen av eggstokken der egget satt, bli omdannet til et “gult legeme”. Dette gule legemet produserer progesteron, og øker gradvis i utover i syklus. Progesteronnivået vil derfor også øke. Noen dager før brunst (dag 17) vil det gule legemet tilbakedannes og progesteronnivået minker, mens østrogennivået igjen vil stige. Det er dette fallet i progesteronnivået hurtigtesten har som mål å oppdage, for når nivået av progesteron faller, nærmer kua seg brunst. Progesteronnivået i melk vil holde seg på et lavt nivå noen dager før og noen dager etter brunst.

Geno markedsfører en hurtigtest kalt P4-Rapid som produseres av Ridgeway Science. Hurtigtesten brukes for måling av progesteronnivå i melk og er enkel å bruke i fjøset. Testen består av en teststrips som dyppes i melk, og etter 5–10 min kan en lese av et svar som angir om progesteronnivået i melka er høyt, lavt eller usikkert. Testens formål er å være et hjelpemiddel for å vurdere om kua er i brunst eller ikke.

På samme måte kan progesteron måles i melk i melkeroboten. DeLaval har systemet Herd Navigator som automatisk måler progesteroninnholdet i melken. Denne målingen kan være et godt hjelpemiddel i brunstkontrollen.

Visuell brunstobservasjon er tross andre hjelpemidler den viktigste delen av brunstkontrollen.Brunstkontrollen bør utføres minst to ganger daglig; etter morgenstellet og kveldsstellet. Et ekstra besøk i fjøset midt på dagen og ei kveldsrunde når det er ro i fjøset, øker muligheten til å oppdage brunst i tide. Sliming er mest tydelig når kua ligger i ro.

Sett tingene i system

 • Stopp i fjøsdøra eller annen egnet observasjonspost. Se over alle dyra, og noter deg om noen av dyra har endret oppførsel.
  • Er det noen dyr som står når de andre ligger?
  • Hvilket dyr reiser seg først?
  • Er det noen dyr som er mer oppmerksomme?
  • Se nærmere på dyr som legger seg tidlig eller blir stående etter fôring og melking.
  • I løsdriftfjøs bør man være oppmerksom på dyr med større aktivitet enn andre. Dette kan både dreie seg om enkeltdyr og grupper.
 • Undersøk hver enkelt ku som skal insemineres for ulike brunsttegn. Det kan være rødmende kjønnslepper, spor etter slim og slimrester på hale, lår og eventuelt rester av slim på gulvet. Se også etter om nabokua har våte flekker etter slikking.
 • Sjekk om kua reagerer på berøring av rygg og hale.
 • Ved løsdrift og på beite vil avskraping av hår på halerota indikere at kua er eller har vært i ståbrunst.
 • Kontroller notater og gjør nye notater.

Inseminasjonsstart etter kalving

Etter kalving trenger livmora en viss tid på å trekke seg sammen til normal størrelse igjen og til å rense seg for urenheter. Livmora skal normalt ha renset seg fra ca 32 dager etter kalving. Dette betyr ikke at det er klart for inseminering. Begynner vi å inseminere for tidlig resulterer det svært ofte i flere omløp. Vi anbefaler å vente minimum seks uker etter kalving. Helst bør kua ha vært i brunst en gang etter kalving før man inseminerer på nytt.

Tidspunkt for inseminasjon

Ofte er det vanskelig å avgjøre når brunsten har startet, men som en generell regel kan vi si:

 1. Kyr som er i brunst på morgenen bør insemineres om ettermiddagen samme dag eller tidlig neste dag.
 2. Kyr som kommer i brunst senere på dagen eller kvelden, insemineres neste dag.

Undersøkelser viser at tidspunktet på dagen har svært liten betydning, bare man treffer riktig dag.