Vedtektskomité nedsatt av styret

På styremøtet i april ble det nedsatt en vedtektskomité som skal jobbe med vedtektene i Geno fram til neste årsmøte.

I forkant av årsmøtet i Geno 2023 luftet styret forslag til nye endringer i Geno-utvalgsmøter, hvor det var foreslått å legge ned kontrollkomiteen og endre tittel på årsmøteutsending (til Eiertillitsvalgt).

Endring i tittelnavn ble godt mottatt, mens nedleggelse av kontrollkomiteen ble mindre godt mottatt. Det ble gjennomført Geno-utvalgsmøter hvor temaet ble diskutert, hvor det kom flere negative tilbakemeldinger på forslaget. Bakgrunnen for forslaget var kostnadsbesparelser i eierorganisasjonen. Styret valgte derfor å trekke sitt forslag i forkant av årsmøtet, og bestemte seg heller for å nedsette en vedtektskomité.

Vedtektskomité 2023

På april-styremøtet ble komiteen nedsatt, og dette er personene som skal sitte der:

 • Nestleder styret: Anne Margrethe Solheim Stormo
 • Årsmøtets møteleder: Knut-Harald Bergum
 • Geno-utvalgsledere, møtende: Lars Egil Lauten (Øst) og Ingebjørg Grindhaug (Nord)
 • Geno-utvalgsledere, vara: Nils Magne Gjengedal (Sørvest) og Iver Fossum (Midt)
 • Organisasjonskonsulent: Agnete Børresen

Mandat

Dette er mandatet til komiteen:

Vedtektskomiteen skal gå gjennom eksisterende vedtekter og komme med konkrete endringsforslag. Styret i Geno ber om at det i arbeidet med nye vedtekter legges vekt på å få en effektiv og interessant medlemsorganisasjon som kan løse oppgavene som Geno har for eierne på en moderne, framtidsrettet og økonomisk bærekraftig måte.

Vedtektskomiteen bes vurdere følgende punkter:

 1. Kontrollkomiteens funksjon i eierorganisasjonen.
 2. Årsmøteutsendingen. Vurdere navneendring til «Eiertillitsvalgt» og oppdatering av oppgaver. Sjekke antall medlemmer bak hver årsmøteutsending.
 3. Oppdatere instruksene som tilhører vedtektene (uavhengig om de vedtas i årsmøtet eller av styret).
 4. Møteplasser i eierorganisasjonen. Fysiske og digitale, hva er hensiktsmessig.
 5. Annet: Som følge av nye forslag i samsvar med ovennevnte punkter, kan det være behov for justeringer av øvrige paragrafer og/eller instrukser. Vedtektskomiteen bes gå gjennom samtlige vedtekter og instrukser med tanke på dette.
 6. Medlemsbegrepet i Geno SA. Gjennomgå medlemsfordelene i Geno, og se på forbedringer.

Arbeidet i komiteen skal være avsluttet senest 31.12.2023.