Oppsummering fra høstmøter 2021

Lesetid: ca 2 min

Oktober betyr høstmøter i Geno, og gleden var stor over at vi i år kunne gjennomføre møtene fysisk, siden de i fjor ble digitale. Det har vært godt oppmøte og stort engasjement på alle møter, rundt omkring i hele landet.

Høsten er en travel tid for medlemmene våre, spesielt også på møtefronten. I år har det nok vært litt ekstra stort trykk i tillegg, siden vi endelig kunne treffes fysisk igjen etter 18 måneder i «dvale» på grunn av pandemien. På to intensive uker ble det gjennomført sju møter med nesten 200 tillitsvalgte tilstede. Det var stort engasjement i salen og gode samtaler i pausene.

Kombinasjonskua NRF står fortsatt sterkt

Avlsstrategi var en viktig del av årets høstmøter, og det ble fokusert på at NRF er en «tikjemper» i sin konkurranse med andre raser. Medlemmene var enige om at kombinasjonskua NRF, som produserer både melk og kjøtt, fortsatt er det riktige fokuset framover.

Prosjektene på metanutslipp og fôreffektivitet fikk gode tilbakemeldinger, og at dette blir viktig framover. Både for å få ei mer miljøvennlig ku som slipper ut mindre metan, men også ei mer fôreffektiv ku som utnytter fôret enda bedre til å produsere. Jur har fortsatt stort fokus hos medlemmene, og dette vil fortsette å være et viktig fokus i avlen framover. Det er derfor bra at de nye eksteriørmodeller for jur inkluderer mer informasjon rundt dyrenes prestasjoner, som tar med seg flere laktasjoner (1.-5. laktasjon).

Holdbarhet er et tema som går igjen i møtene. Flere utrangerer dyr tidligere enn de må på grunn av sviktende jurkvalitet. Dette er fortsatt et tema som har høyt fokus hos avlsavdelingen.

Geno er på rett vei

Det var stor tilslutning til arbeidet Geno gjør innenfor Produksjon 4.0. At vi må ta oss tid til å gjøre grundige analyser og ikke minst se hvordan andre seminselskap gjør det før det tas endelige valg.

Våre tillitsvalgte er også opptatt av at vi må være konkurransedyktig på pris, da bondens lønnsomhet er presset. Vår evne til å lykkes med internasjonal vekst fremheves som viktig for at vi skal kunne dekke våre kostnader innenfor avl, produksjon og drift også fremover. De tillitsvalgte støtter arbeidet vi gjør innenfor «Vinne X bonden» og ser frem til å høre mer om dette når vi har kommet lengre i arbeidet.

Takk for gode innspill

Administrasjonen og styret takker for alle gode innspill i alle møter, og tar dette med seg i videre arbeid framover. Det er de som bruker genetikken i det daglige som må være vår viktigste diskusjonspartner i arbeidet vi gjør, og skal ha fokus på framover.

Avlsstrategi vil også være tema for markedsukene som gjennomføres i områdene Nord og Midt i høst, hvor vi ønsker oss enda flere innspill fra produsentene på avlsmålet framover.