Fra 1. juni er det lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 24.00, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

Nytt fra styret mai 2023

Styret hadde møte i Hamarområde 23.-24.mai 2023. Første dag hadde de styremøte på hovedkontoret på Hamar, og andre dagen var de på omvisning på Øyer, de nye karantenefjøsene på Sletten og på Store Ree.

 

På Store Ree er det stor byggeaktivitet om dagen, hvor det nye oksefjøset reiser seg. Styret hadde også oppstart av en kursdel styret skal ha gjennom året, med kursholder og revisor Thore Kleppen fra KPMG. Kleppen er en kjent kursholder i Norsk Landbrukssamvirke, som skal bidra til kompetanseheving i styret.

Av saker styret gikk igjennom var det økonomi, de hadde oppstart av strategiprosess som Geno skal jobbe med gjennom året, for å legge ny strategi for 2024-2027. Videre gikk de gjennom retningslinjer for bærekraftig og ansvarlig drift og forretningspraksis, samt mandat for tettere samarbeid med TYR. Det var også flere orienteringssaker, blant annet internasjonalt marked, handlingsplan for bærekraft, eliteokseutvalget så langt i 2023, messesesongen og arbeidsplan for vedtektskomiteen.

Se opptak av styreleders gjennomgang.