1. juni ble det innført lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 24.00, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

Nytt fra styret mai 2022

Lesetid: ca 0 min

I denne oppsummeringen fra styremøtet i mai, forteller styreleder litt om økonomisk status, et utfordrende bilde med større kostnader enn budsjettert, og noe mindre salg enn forventet.

Dette krever et stort fokus på å redusere kostnader blant annet innenfor energi, samt at det gjøres et omstillingsarbeid i administrasjonen med nedbemanning. I tillegg økes prisen på sæd og inseminasjon.

Videre informeres det om ny embryostrategi, og eierinseminørstrategi. Medlemsorganisasjonen framover var også en styresak. Hvordan få til en effektiv og god organisasjon i et samvirke, med fokus på eierdemokratiet og hvordan dette utføres på en kostnadseffektiv og god måte. Det er viktig med korte avstander mellom tillitsvalgte, og at det skal komme bonden til gode. Dette vil det bli gjort et arbeid på framover.

Heretter blir også spørsmålene i etterkant av møtet tatt opp, da det ofte kommer god informasjon i svarene som kan komme flere til nytte.

Se video med gjennomgang på denne siden, eller på YouTube her