Nytt fra styret juli 2022

Lesetid: ca 1 min

Styret hadde fysisk styremøte på Store Ree og Hamar 5.-6.juli.

Første dag hadde de omvisning på Store Ree, hvor de besøkte fjøsene, REDX-lab og logistikk. Videre var det møte, samt en hyggelig middag sammen med ledergruppa i Geno på Hamar tirsdag kveld.

Av saker de gjennomgikk var økonomitilstanden et viktig tema. Som kjent står Geno midt i en omstillingsprosess for å ta ned kostnadene sine. Som det vises på prognoser ut året, blir det viktig med fokus på å redusere kostnader og øke inntekter gjennom salg. Videre fikk styret en orientering om status for salget internasjonalt, og strategi for videre arbeid for å øke salget mer.

Saken om hvordan vi skal jobbe for å styrke tilknytningen mellom bonde og tillitsvalgt skapte god diskusjon. Det er foreslått at årsmøter og høstmøter skal avholdes fysisk og digitalt annethvert år. Altså de årene hvor det er fysisk årsmøte, blir høstmøtene digitale, og omvendt (ikke fysiske høstmøter hvert år som det sies i videoen). Det sees også på hvordan man kan styrke kontakten mellom de ulike vervene innad i organisasjonen, og hvordan alle kan være med på å bringe budskap ut til bonden, og ikke minst ta i mot innspill tilbake.

Embryo var også et tema, hvor administrasjonen har spesifisert mer rundt prioriterte områder for embryo framover, for å gjøre dette avlstiltaket så kostnadseffektivt som mulig.