1. juni ble det innført lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 23.59, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

Nytt fra styret januar 2023

Lesetid: ca 1 min

I denne oppsummeringen fra styremøtet i januar, forteller styreleder Vegard Smenes blant annet om økonomisk status for 2022, datastrategi for avlsarbeidet og vedtektsendringer.

 

Styreleder Vegard Smenes innledet møtet med å orientere om økonomisk status for 2022.

Bra salg i desember

Revisorer og administrasjonen jobber med resultatet, og 2022 har vært et år som har gått opp og ned økonomisk. Utgiftene har gått opp, og et bra salg i desember førte til et greit resultat. Internasjonalt har det blitt ansatt ny daglig leder i Xsires, datterselskapet vårt i Nederland.

Datastrategi for avlsarbeidet

Videre ble styret orientert om at administrasjonen har startet et arbeid rundt datastrategi for avlsarbeidet. Det blir gjort en grundig gjennomgang av behov og strategi rundt data i avlsarbeidet. Videre jobbes det med å finne gode løsninger framover, med endringer i tilgang på data.

Samarbeid om kjøttfegenetikk

Geno og TYR var også tema i januar-styremøtet. Vi har et bra samarbeid om kjøttfegenetikk, og det sees på muligheter for enda bedre samarbeid. Dette for å sikre god tilgang på doser i markedet framover.

Vedtektsendringer

En annen større sak styret behandlet i dette møtet var vedtektsendringer. Dette er resultat av arbeidet som har pågått gjennom 2022, og det er utarbeidet forslag til nye vedtekter, samt et bakgrunnsnotat for de tenkte endringene.

Styret ser på muligheten for å legge ned kontrollkomiteen, og at det endres tittel fra «Årsmøteutsending» til «Eiertillitsvalgt». Det åpnes for høring i hele organisasjonen, og Geno-utvalgene spesielt. Forslag til endringer sendes til styreleder innen 7. februar.

Årsmøtet 2023

Årsmøtet i Geno SA 2023 blir 20.-21. mars, på Scandic Oslo Airport, Gardermoen. Det blir digitalt fagseminar i forkant av årsmøtet, for å ha god nok tid til årsmøtesakene under møtet. Det digitale møtet blir åpent for alle medlemmer. Mer informasjon kommer om det. Avlsprisene ble også vedtatt i dette møtet, gratulerer til alle vinnere! Styret har også startet arbeidet med innspill til jordbruksforhandlingene. 

Se opptak av styreleders gjennomgang.