1. juni ble det innført lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 23.59, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

Nytt fra styret i juni 2023

Styret hadde møte på Teams 28. juni 2023. Hovedsak for møtet var kapitalutvidelse for Geno Global.

 

Styreleder gikk først gjennom økonomitallene. For Geno SA går det bedre enn budsjettert i perioden, og det skyldes godt salg i det norske markedet. Det er et lavere salg til Geno Global, da de har utfordringer i noen nye markeder, som fører til mindre salg enn budsjettert. Det er tatt grep med tanke på produksjonen, at den skaleres noe ned, og at det jobbes godt med salg til andre markeder.  

Kapitalutvidelse for Geno Global

Hovedsaken i dette styremøtet var kapitalutvidelse for Geno Global. Selskapet har ikke fått tilført frisk kapital på mange år, noe som har ført til lav egenkapital i selskapet. Derfor vedtok styret å tilføre kapital ved å øke aksjekapitalen i selskapet. Dette finansieres over lån som Geno SA har tatt opp, med sikkerhet i eventuelt salg av datterselskaper og midler som kommer inn fra Hallsteingård-salg.  

Datterselskap i Polen og Nederland

Ellers jobbes det godt internasjonalt. Opprettelsen av datterselskap i Polen er godt i gang, mens det i Nederland blir stadig mer krevende for vårt datterselskap der. Stadig nye krav fra myndighetene påvirker driften, i tillegg til endringer i ledelsen i selskapet. Det gjøres vurderinger fortløpende om hva som blir løsningen framover.  

It-sikkerhet

Av andre saker fikk styret en god orientering om IT-sikkerhet. Det jobbes godt med dette internt i Geno, og vi er en del av et større samarbeid med andre selskaper med samme fokus.

Digitale høstmøter

Høstmøtene for tillitsvalgte i oktober blir også digitale i år. Datoer er satt, og mer informasjon kommer.  

18.oktober: Nord

19.oktober: Midt

24.oktober: Sørvest

25.oktober: Øst

Innspill til Dyrevelferdsmeldinga

Administrasjonen jobber med innspill til dyrevelferdsmeldinga, i samråd med styret. Det diskuteres hva vi bør og må gi innspill på, og hovedfokuset vil være på avl. Styret og administrasjonen oppfordrer også alle som er tillitsvalgt i Tine, spesielt Geno-kontaktene, om å gi innspill via Teams-kanalen Tine har opprettet for saken.