Nytt fra styret i januar

Lesetid: ca 1 min

Styreleder Vegard Smenes inviterte alle tillitsvalgte og medlemmer til en gjennomgang av hva styret jobber med, og spesielt en gjennomgang av sakene fra styremøtet i januar, på Teams 25. januar.

 

Først gikk Vegard gjennom litt økonomi. Resultatet for 2023 er ikke helt klart enda, men ser ut som det blir noe svakere enn ønsket. En stor og viktig sak som det jobbes med i administrasjonen er digitale utviklingsløp. Geno, som så mange andre, sliter med mange gamle systemer som det er fokus på å oppgradere i tida framover. Administrasjonen jobber med en god plan på dette.

Videre snakket styreleder om behovet for investering i det globale markedet. Det er her Geno har mulighet til å vokse, og hente inntekter til å kunne drive et godt avlsarbeid i Norge.

Hvordan distribusjon av semin i Norge skal tilrettelegges på best mulig måte, er et viktig tema framover. Det er satt i gang et prøveprosjekt nå, for å se på mer direkte salg inn på gården. Et viktig og spennende prosjekt framover.

Styret hadde også TYR oppe på agendaen, og mulighetene for tettere samarbeid framover, samt andre saker.

Se opptaket for hele styreleders gjennomgang, samt spørsmålsrunden i etterkant.

Se opptak av styreleders gjennomgang