1. juni ble det innført lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 24.00, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

Nytt fra styret i februar

Styreleder Vegard Smenes inviterte alle tillitsvalgte og medlemmer til en gjennomgang av hva styret jobber med, og spesielt en gjennomgang av sakene fra styremøtet i februar, på Teams 23. februar.

 

Først gikk Vegard igjennom årsregnskap og årsberetning. Administrasjonen fikk skryt for en god og fyldig årsberetning, og årsregnskapet er klart. Geno SA, altså virksomheten i Norge, gikk i overskudd med 2,7 millioner kroner. Geno konsert, gikk totalt sett 3,9 millioner i minus. Dette skyldes dårligere tall for det internasjonale markedet, samt noe svake tall i noen av datterselskapene. Det tas grep for å styrke resultatet internasjonalt, for det vil være avgjørende for å sikre inntekter for å drive et godt avlsarbeid.

SpermVital 

SpermVital var med på styremøtet, med ny daglig leder som fortalte om fokuset i bedriften nå. De jobber med mange prosjekter, og har et sterkt salgs- og kundefokus. Jobber med å få mer fart på selskapet.

Samarbeid med TYR

Geno og TYR var også en viktig sak på dette styremøtet, og den pågående prosessen. Det blir lagt fram egen sak i begge årsmøtene nå i mars, som vil definere arbeidet framover. Hvis årsmøtet vedtar at dette skal arbeides med, blir det en jobb gjennom 2024 for å se på løsninger. Styret håper på en god prosess.

Andre saker

Styret diskuterte også Genos innspill til jordbruksforhandlingene, fikk informasjon om ny måte å måle medarbeidertilfredshet på, fikk presentert leserundersøkelse av Buskap, samt fikk melding om at det igjen har blitt eksportert NRF-sæd til Madagaskar. 

Se opptak av styreleders gjennomgang samt spørsmålsrunden til slutt: