Nytt fra styret i februar 2023

I denne oppsummeringen fra styremøter i februar, forteller styreleder Vegard Smenes blant annet om årsberetning og regnskap, digitalt målbilde og innspill til jordbruksforhandlingene.

 

Styreleder innledet med å snakke om årsberetning og regnskap for året som har gått. Han orienterte videre om at det jobbes med forberedelser til årsmøte som skal avholdes 20.-21.mars. Det blir ikke sak om vedtektsendringer på årsmøtet på grunn av tilbakemeldingene i høringsrunden som var. 

Videre snakket Smenes om Genos innspill til jordbruksforhandlingene, og at det jobbes med for å ta ned kostnader i Geno med både borring etter bergvarme og det bestilles solceller. 

Styret var også på befaring av tomta for nytt oksefjøs på Store Ree. Der fikk de også en status fra Spermvital, som de synes var positiv, og de fikk høre at det jobbes godt i selskapet.

Til slutt i opptaket er det en gjennomgang av spørsmål og svar, som kan være interessante for flere å høre på.

Se opptak av styreleders gjennomgang.