Fra 1. juni er det lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 24.00, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

Nytt fra styret i august 2023

Lesetid: ca 1 min

Styret hadde møte på Teams 29. august. I møtet med styreleder i etterkant ble det blant annet orientert om rekordstor avlsframgang og status for salget både nasjonalt og internasjonalt.

 

Det første styreleder tok opp var den rekordstore avlsframgangen Geno opplever om dagen, og at det er medlemmenes fortjeneste! Han ga honnør til avlsavdelingen, og alle medlemmer som bidrar!

Positive salgstall nasjonalt

Neste punkt var økonomi. Salget i Norge går fortsatt bra, noe som gir positive tall så langt i år. Det er også gode tall for datterselskapene Cryogenetics, SpermVital og BioBank.

Geno Global går det dessverre litt dårligere med, da det er sviktende salg sett opp mot budsjettet. Det satses stort på salg, for å forbedre resultatet. Geno Global avhender nå det nederlandske selskapet Xsires over til tidligere daglig leder.

Geno Polen satses det på, og daglig leder er ansatt.

Andre saker

Videre snakket styreleder Vegard om tilpasning av REDX-produksjonen, status på nytt oksefjøs og jobbingen med ny strategi for Geno SA.

I tillegg presenterte prosjektleder Eli Hveem Krogsti status i metan- og fôrutnyttelsesprosjektet.

Det ble også en god spørsmålsrunde på slutten av møtet.

Se opptak av møtet