1. juni ble det innført lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 24.00, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

Nytt fra styret i april 2024

Styreleder Vegard Smenes orienterte fra styremøtet i Geno som ble avholdt digitalt tirsdag 23.april. I dette opptaket kan du høre Vegard snakke om de ulike sakene styret behandlet.

 

Første saken styreleder gikk gjennom var økonomistatus i Geno, og for datterselskapene.

Deretter orienterte han om framdriftsplanen for arbeidet rundt Geno og TYR. Videre snakket han om AH1-genet, evaluering av årsmøtet, eliteokseutvalg, ulik distribusjon i framtida, kampanjer, avlsrådgivning og kvalitet på seminproduksjonen.

Ny merkeordning for GS-testing

Et annet viktig tema var GS-testing og endringer her. Fra september vil det bli mulig å bestille øremerker fra OS ID/MSN Animal Health slik at det blir mulig å ta ut prøve for GS-test samtidig som kvigekalven merkes. Det vil fortsatt bli mulig å bestille grønne øremerker for de som ønsker det. GS-testing av oksekalver blir på samme måte som før.

Samtlige øreprøver skal i fremtiden sendes med melkebilen. Dette innføres også i september.

Se opptak av styreleders gjennomgang samt spørsmålsrunden til slutt: