Fra 1. juni er det lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 24.00, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

Nytt fra styret desember 2022

I denne oppsummeringen fra styremøtet i desember, forteller styreleder Vegard Smenes blant annet om arbeidet med å styrke eierorganisasjonen videre, budsjett og strategi for 2023 samt viktigheten av internasjonalt salg.

 

Styreleder Vegard Smenes innledet med hva styret hadde til behandling i desember-møtet. Vegard snakket først om styrets tur til England i oktober/november, og viktigheten av det internasjonale salget. Videre er økonomi tema, både årets regnskap og hvordan dette lander, samt budsjett og arbeid med strategi for 2023. Økt salg internasjonalt blir avgjørende.

Styrke eierorganisasjonen

Det ble vedtatt i styremøtet at eliteokseutvalget legges ned, og styret involveres på et annet nivå framover i stedet. Styret gikk også igjennom medlemsundersøkelsen som har pågått i høst. Styret og administrasjonen arbeider videre med punkter fra denne undersøkelsen, for å styrke eierorganisasjonen videre. Styret innstiller på å legge ned kontrollkomiteen, og dette blir en årsmøtesak i 2023.

Nytt avlsmål for NRF

Styret har vedtatt et høringssvar til Grytten-utvalget, og det er fokus på melkeprodusenten i svaret. Styret har også vedtatt nytt avlsmål for NRF, ingen voldsomme endringer, men en spissing i arbeidet som gjøres. Jureksteriør og melk har størst vekt i avlsmålet også framover.

I etterkant av styreleder Vegard sin gjennomgang er det spørsmål som svares ut i tillegg.

Se opptak av styreleders gjennomgang