1. juni ble det innført lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 23.59, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

Nytt fra styret april 2023

I denne oppsummeringen fra styremøter i april, forteller styreleder Vegard Smenes blant annet om økonomisk status for Geno, status for salg i det internasjonale markedet og ny vedtektskomite.

 

Styreleder innledet med å snakke om at den økonomiske situasjonen i Geno er god. Seminsalget i Norge går godt, mens det har måtte gjøres noen revideringer av budsjettet for det internasjonale salget.

Noen utfordringer globalt

Vi har møtt på noen utfordringer i noen markeder, som gjør at vi må endre litt på planene for salget i år. Global-teamet jobber hardt med dette, for at vi skal opprettholde det totale salget. Videre øker salget av kjøttfesæd, SpermVital jobber med økt salg framover og Xsires i Nederland har fått ny daglig leder.

Ny vedtekstkomité

Styret har også evaluert årsmøte, som de synes var et godt og engasjerende møte. I forbindelse med arbeidet som ble gjort i forkant av årsmøtet rundt endringer i vedtekter, har det nå blitt nedsatt en vedtektskomité som skal jobbe med vedtektene fram mot neste årsmøte. Dette for å sikre en god gjennomgang av vedtektene, og forankre arbeidet i hele organisasjonen.

Bygging på Store Ree

Videre forteller styreleder om framgang i bygging på Store Ree, og helhetlig utvikling av driftsbygningen der.

Spørsmål og svar

Til slutt i opptaket er det en gjennomgang av spørsmål og svar, som kan være interessant for flere å høre på.

Se opptak av styreleders gjennomgang.