1. juni ble det innført lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 23.59, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

Nytt fra styret april 2022

Lesetid: ca 0 min

Fredag 6.mai ble det gjennomført et møte med styreleder i etterkant av styremøtet i Geno som var 26.april. Her gjennomgår styreleder de viktigste momentene fra styremøtet. Se video for opptak av gjennomgangen.

De viktigste momentene var økonomisk situasjon, lønnsomhet i REDX-produksjonen og omstillingsprosess i Geno sin administrasjon. Samt noen tanker om statens tilbud i jordbruksforhandlingene.

Denne gangen har vi også tatt opp spørsmålene som har kommet i etterkant av gjennomgangen, da det ofte kommer god informasjon i svarene.