1. juni ble det innført lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 24.00, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

Nytt fra styret - mai 2024

Lesetid: ca 1 min

Styreleder Vegard Smenes orienterte fra styremøtet i Geno som ble avholdt på Hamar 23. og 24. mai. I dette opptaket kan du høre Vegard snakke om de ulike sakene styret behandlet. 

 

Først gikk Vegard gjennom økonomistatus for Geno morselskap og datterselskap. Totalt sett ser det bedre ut enn budsjett, men det jobbes godt med de områdene som har utfordringer. Datterselskapene sin økonomi ble også gjennomgått, det går stort sett bra, men viktig med ekstra fokus noen steder. Salgsfokuset til Geno er svært viktig, og vil bare bli viktigere i framtida. Geno må fortsette å levere topp genetikk.  

Styret har også hatt en sak angående risikostyring og internkontroll, samt oppdatering fra både FUI hvor det er mye spennende som skjer, og andre pågående prosjekter. Saken om Geno og TYR ble nevnt, og her blir det et åpent møte i juni. Det er også en god dialog med Viking Genetics. 

Det ble også en gjennomgang av hvilke messer vi er til stede på i år, og at vi prioriterer de største messene hvor vi ønsker å treffe flest mulig kunder og eiere.  

Til slutt i møtet gikk Hans Storlien gjennom litt hva som skjer i det norske markedet, med spesielt fokus på tilgjengelighet og distribusjon i framtida. 

Se opptak av styreleders gjennomgang og spørsmålsrunden til slutt: