Fra 1. juni er det lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 24.00, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

Informasjon fra Geno om avtalen mellom DNV og Geno

Lesetid: ca 3 min

Geno har mottatt oppsigelse fra DNV av hovedavtalen for inseminering mellom partene. Dette beklager vi, men samtidig gir det begge parter det nødvendige trykket for å komme videre og lande en god framtidig løsning.

I fjor høst ble det nye registeringsprogrammet i Dyrehelseportalen (DHP) lansert, noe som skapte en del støy. Det ble da vedtatt at innføringen skulle utsettes ett år, for en lengre prøveperiode. Geno beklager dårlig kommunikasjon til inseminerende veterinærer om virkning og intensjon. Dette har ført til flere misforståelser og effekten og poenget med innføringen av nytt system uteble fordi det ikke ble synliggjort godt nok. Dette har det i dialog med DNV blitt jobbet med siden oktober i fjor.

Hovedpunkter fra Geno i videre forhandlinger

Geno ser fram til videre forhandlinger med DNV, og har noen hovedpunkter vi tar med oss i videre forhandlinger. Geno har alltid vært med å bidra til veterinærdekning over hele landet ved at veterinærer kan ta med insemineringer på sin daglige reiserute. I de senere årene har vi sett at veterinærer i områder med lite inseminering, dvs. lang avstand imellom inseminasjonsbesøkene, ikke har vært fornøyd med avlønning.  Geno ser det som svært viktig å få til en løsning som på en god måte ivaretar best mulig alle inseminerende veterinærer over hele landet, samtidig som våre medlemmer ønsker lavest mulig pris og en stabil semintjeneste.

Geno ønsker et riktig og rettferdig system. Foreslått system fra DNV, der man får fullt betalt for kjøring for inseminasjon, vil være en fordel for områder med mye sjukebesøk, og en ulempe for de med lite sjukebesøk. Dette igjen kan føre til oppsigelser av inseminasjon fra disse områdene, som kan være utfordrende for å få tilstrekkelig veterinærdekning og semintjeneste. Foreslått system vil medføre avlønning for flere kilometer rapportert inn til Geno utover dagens situasjon som er basert på samkjøring av sjukebesøk og inseminasjon. Man må da anta at satsen for inseminasjonsbesøk må ned minimum 20 prosent. Full betaling for inseminasjon vil medføre at det blir billigere å bruke semintekniker i flere områder. Veterinæren får da betalt etter den samme ruten som en tekniker ville ha brukt.

Det har aldri vært intensjonen at Geno skal tjene på innføring av nytt system. Et eventuelt overskudd er i samtaler med DNV sagt at skal fordeles ut igjen på satser slik at Geno ikke sitter med overskudd. Den nye ordningen ser ut til (fra rapporter per mai) å ville føre til at veterinærer i 2/3 av kommunene kommer bedre ut eller likt som i dag, men 1/3 vil gå ned. Enkelte kommuner vil antagelig komme bedre ut etter at vi får med sommermånedene der vi erfaringsmessig ser at det er mer kjøring per inseminasjon. Geno ønsker i fortsettelsen å informere alle inseminerende veterinærer om hvordan nytt system vil slå ut for hver enkelt.

Mange mener at dagens honorarsatser må økes. Våre medlemmer er på kostnadsjakt, og uttrykker bekymring omkring økte inseminasjonskostnader. En betydelig økning i honorarsatsene vil føre til økte satser ut til medlemmene, som igjen fører til at flere vurderer å starte med eierinseminering eller gå over til gårdsokse.

Veien videre

DNV og Geno har hatt et godt samarbeidsklima. Dette er helt avgjørende for at vi skal levere gode kundeopplevelser til våre kunder. Geno ønsker sterkt å bidra til å lande forhandlingene og fortsatt ha et godt forhold til inseminerende veterinærer og DNV. Geno sin intensjon i videre forhandlinger er å tilrettelegge for et system som veterinærer og medlemmer over hele landet synes er rettferdig og riktig. Mer informasjon vil komme etter hvert.