Høstmøter 2021

Lesetid: ca 2 min

Høsten er her og det er snart klart for Genos høstmøter. I år skal alle møtene holdes fysisk.

Det er Geno-kontakter og Årsmøteutsendinger som blir innkalt til Genos høstmøter.

Høstmøtene er en viktig arena for tillitsvalgte i Geno for å diskutere aktuelle saker for organisasjonen. Her har Geno-kontakten mulighet til å fremme saker fra eget produsentlag. Innkallingene er sendt ut via e-post. 

I år er det påmelding til høstmøtene via skjema. Link til dette er sendt ut via e-post. 

Det er viktig at produsentlaget er representert på høstmøtene. Kan du ikke møte selv, må du få en stedfortreder fra produsentlaget til å møte i ditt sted.

Eventuelt forfall og bytte av møte  meldes via påmeldingsskjema eller til organisasjonskonsulent Agnete Børresen på e-post:  eller på tlf.: 91371198, snarest.

Her er presentasjonen for årets høstmøter (PDF)

Sakliste for årets høstmøter:

1. Velkommen, opprop og gjennomgang av innkalling og sakliste
2. Geno-informasjon

a. Drifts- og økonomiresultat

b. Marked og internasjonal satsning

c. REDX-Elite

d. Markedsuker 2022

3. Produksjon 4.0
4. Orientering fra valgkomiteen
5. Orientering fra Tines medlemssjef
6. Tillitsvalgt i Geno (gruppearbeid)
7. Innhold i beholder
8. Åpen post
9. Avlsstrategi

Dato og sted for årets høstmøter

Uke:

Dato:

Sted:

42

20.oktober

Øst – Hunderfossen Hotell & Resort, Øyer

42

21.oktober

Øst – Klækken Hotell, Hønefoss

42

20.-21.oktober

Nord – Radisson BLU Hotel Tromsø

43

26.oktober

Midt – Thon Hotel Surnadal

43

27.oktober

Midt – Mære Landbruksskole

43

26.oktober

Sørvest – Thon Hotel Bergen Airport

43

27.oktober

Sørvest – Bryne Kro og Hotell