Sakliste til digitale høstmøter 2023

Årets høstmøter holdes via Microsoft Teams. Det er Geno-kontakter, årsmøteutsendinger og andre sentralt tillitsvalgte i Geno som innkalles til høstmøtene. De får egen innkalling til møtene på e-post.

Årets høstmøter foregår også digitalt, og tidsrammen er kl. 10.00 – 14.00.

Møteoversikt:

Onsdag 18. oktober – Nord
Torsdag 19. oktober – Midt
Tirsdag 24. oktober – Øst
Onsdag 25. oktober – Sørvest

Husk at produsentlaget er ansvarlige for å finne noen andre fra produsentlaget (fortrinnsvis AU), hvis ikke Geno-kontakt kan møte. 

Hvis ikke datoen passer, er det mulig å bytte møte. Det kan gjøres ved å sende mail til  

Sakliste:

Sak 1: Velkommen og opprop
Sak 2: Geno-informasjon:

    • Økonomi og driftsresultat
    • Markedet i Norge
    • Geno Global

Sak 3: Orientering fra valgkomiteen
Sak 4: Orientering fra Tines medlemssjef
Sak 5: Verdien av NRF
Sak 6: Tettere samarbeid mellom Geno og Tyr
Sak 7: Åpen post
Sak 8: Arbeid med ny strategi for Geno SA 2024-2027

 

Plansjesettet

Her er PDF av plansjene for høstmøtene 2023