1. juni ble det innført lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 24.00, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

Digitale høstmøter 2023

Det blir også i 2023 digitale høstmøter for Genos tillitsvalgte.

Hit innkalles alle Geno-kontakter, årsmøteutsendinger og andre sentralt tillitsvalgte. Egen innkalling kommer på e-post i forkant av møtene. Det blir også i år fire møter, ett per eierområde.

Datoer for møtene:

  • Nord:              18. oktober
  • Midt:               19. oktober
  • Øst:                24. oktober
  • Sørvest:          25. oktober

Husk at åpen post er et viktig tema i høstmøtene, og her kan du som tillitsvalgt ta opp ting du tenker på selv, eller har fått innspill fra andre om, angående Geno.

Hvis du som Geno-kontakt ikke kan møte, ønsker vi at noen andre fra produsentlaget kan stille, gjerne noen andre fra Arbeidsutvalget.

Aktivitetskalenderen