Fra 1. juni er det lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 24.00, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

Åpning av Sletten karantenestasjon 30. mars 2023

Geno inviterer til åpning av ny karantenestasjon på Sletten i Lillehammer torsdag 30. mars kl. 11.00.

Bilde av de to fjøsene på Sletten karantenestasjon i Lillehammer.
Sletten karantenestasjon i Lillehammer. Foto: Agnete Børresen.

Geno ønsker hjertelig velkommen på åpningsdagen til gjester, naboer, produsentlag, medlemmer i Geno og andre interesserte. 

Adressen for dagen er: Hunderfossvegen 581, 2625 Fåberg.
Det serveres enkel grillmat, kaffe og kake.

Bedre dyreflyt

Som et ledd i en bedre dyreflyt i Geno, vedtok styret i Geno bygging av to nye fjøs som karantenestasjon for innkjøpte kalver. Kalvene kommer fra hele landet, og står seks uker i karantene før de går videre til testingsstasjonen på Øyer. Tidligere foregikk karantenen mellom Øyer og Store Ree, men med dette grepet vil vi øke avlsframgangen ytterligere.

Sletten karantenestasjon_inne (2).jpg
Lyst og trivelig på innsiden av Sletten karantenefjøs. Foto: Agnete Børresen.

Sikre god dyrevelferd og helse

Investeringen på to nye isolatfjøs har en kostnadsramme på kr 20 mill. Når Geno nå investerer i nytt isolat for kalvene sine er dette et løft for dyrehåndteringen vår. Vi får hånd om dyrene fra de er helt små til de står i produksjon. Dette vil gi oss bedre kontroll og kvalitetssikring. Det vil gjøre at vi kan sikre dyrene god dyrevelferd og god dyrehelse, og vi vil bidra til at kalvene kommer raskere i produksjon. Med dette tiltaket kan Geno sikre bonden en raskere avlsframgang for det bærekraftige avlsmålet for NRF, som igjen vil gi bedre økonomi for bonden.

Fjøsene er bygget av Borgedal Bygg, med godt samarbeid med andre entreprenører og viktige samarbeidspartnere.

Det vil være mulig å gå inn i det ene fjøset på åpningsdagen, da dette fjøset er vasket ned og står tomt. Det andre fjøset hvor det er dyr, vil det dessverre ikke være mulig å gå inn.

Gi beskjed om gruppetur

Hvis dere ønsker å arrangere dette som en produsentlagstur og dere blir mange, ønsker vi gjerne en tilbakemelding på ca antall som kommer. Dette av hensyn til matservering.
Send en beskjed med ca antall til organisasjonskonsulent Agnete Børresen på e-post:

Bli med og feire åpningen sammen med oss!