Fadderordning årsmøteutsendinger og Geno-kontakter

Hver årsmøteutsending i Geno har ansvar for å følge opp noen produsentlag i sitt eierområde.

I instruks for Geno-utvalg står det at årsmøteutsendingene skal ha kontakt med Geno-kontaktene i sine produsentlag. 

Det er derfor opprettet en fadderordning for årsmøteutsendinger, der årsmøteutsendingene har ansvar for en del produsentlag hver. 

Årsmøteutsendingen kan blant annet bidra på årssamlinger hvis det er ønskelig. Årsmøteutsendingen sitter også i Geno-utvalget for området og kan ta opp saker fra produsentlaget her.