Bestillingsfrist i nettbutikken er 19. desember for spesialbestilling til sædruta som går 3.-7. januar!

Fordeling årsmøteutsendinger og Geno-kontakter

Lesetid: ca 0 min

Hver årsmøteutsending i Geno har ansvar for å følge opp noen produsentlag i sitt eierområde.

I instruks for Geno-utvalg står det at årsmøteutsendingene skal ha kontakt med Geno-kontaktene i sine produsentlag.

Her finner du liste over hvem som har fått ansvar for de ulike produsentlagene (2021/2022):

Årsmøteutsendingen kan blant annet bidra på årssamlinger hvis det er ønskelig. Årsmøteutsendingen sitter også i Geno-utvalget for området og kan ta opp saker fra produsentlaget her.