1. juni ble det innført lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 23.59, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

Storfeskolen – Cand.KU

Storfeskolen er et digitalt utdanningstilbud innen fruktbarhet og avl. Den består av fem kurs med ulike tema. De er faglig oppdaterte og har friske illustrasjoner og videosnutter knyttet til hvert tema. Dette er kurs du kan ta i lunsjen, sammen med naboen eller bruke i samdrifta – og kunnskap du kan ta med deg rett ut i fjøset etterpå!

 

Storfeskolen er et digitalt utdanningstilbud innen fruktbarhet og avl, som primært er rettet mot deg som er melkeprodusent, avløser eller landbruksvikar, og for skoleelever med interesse for melkeproduksjon. 

Kursene har hovedfokus på melkeku, men mye vil være felles og kan passe for de som har ammeku også, særlig kurset om brunst, faktorer som påvirker fruktbarheten og fôring. 

Foreleserne er veterinærer med praksiserfaring, avlsforskere, avlsrådgivere eller har fôringskompetanse. Hvert foredrag varer fra 10 til 30 min, og det er 6 -10 foredrag i hvert kurs. Kursbevis får du når du har hørt gjennom alle foredrag og besvart noen få repetisjonsspørsmål.  

Oppnå tittelen Cand.KU™

Du velger selv hvilke og hvor mange kurs du vil ta. Hvert kurs er selvstendig, og rekkefølgen velger du selv. Kursbevis utstedes etter hvert gjennomførte kurs.

Ved 4 gjennomførte kurs oppnås CandKu-tittel! Dette vil Geno markere ca en gang i året med å invitere alle Cand.KU™-kandidater til en flott dag på Store Ree, med omvisning, middag og diplomutdeling!

Praktisk informasjon

Pris pr kurs er kr 998,-. Der det er flere på samme bruk som ønsker å kjøre CandKu-løpet sammen, er prisen pr kurs kr. 398,- for deltakere utover nr 1. Kursene finner du i Genoshop 

Hvordan melde seg på kurs

For å kjøpe kurset må du først registrere deg i Kursportalen.

Etter at du har registrert deg og bekreftet registreringen via mottatt e-post, kan du følge lenken nedenfor for å kjøpe det kurset du er interessert i. Du trenger bare å registrere deg én gang. 

Kurset betales på kurssiden nedenfor. (Du kan velge mellom kortbetaling og PayPal-konto.)

Kurs

 

Brunstkontroll og brunstatferd

Kurset gir grunnleggende innføring i brunst og har bilder og filmsnutter både av brunsttegn og brunstatferd. Det praktiske følges av gode forklaringer av anatomi og hormonfunksjon.

Kurset gir retningslinjer for riktig inseminasjonstidspunkt knyttet til de ulike sædproduktene og omtaler de ulike hjelpemidlene vi har for brunstkontroll. I tillegg til dette er det foredrag som forklarer prinsippene ved brunstsynkronisering og hormonbehandling, smitteforebygging og tilrettelegging for inseminering.

Dette er et nyttig kurs for deg som vil lære mer om brunst eller har ansatte som trenger opplæring i dette. Brunstkurset er oversatt til litauisk og polsk.  

 

Dette påvirker fruktbarheten. Se mulighetene! 

NRF-kua er kjent for god fruktbarhet, men egenskapen er lavarvelig. Over 95% av variasjonen i fruktbarhet bestemmes av miljøforhold. Dette kurset gir god oversikt over hva som påvirker mest. Du får praktiske råd og teoretisk bakgrunn for hvorfor f.eks. holdkontroll og stressreduksjon er viktig.

Kurset gir innsikt i fruktbarhet både hos okse og ku og omtaler avlsmessige forhold. Den kritiske perioden før og etter fødsel får nødvendig plass, og ikke minst får du en forklaring på hva som kan være grunnen når kua løper om selv om alt så bra ut ved inseminering. 

 

Fôring og fruktbarhet 

Den enkeltfaktoren som påvirker både fruktbarhet, helse og produksjon aller mest, er fôring. Kurset starter med kalven, men har hovedfokus på fôringas betydning i laktasjon og sintid. Energibalanse, hold, grovfôr, protein, mineraler og vitaminer er sentrale tema. I tillegg får du en orientering om metanproduksjon og fôreffektivitet.

Som i de andre kursene følges praktisk nyttig informasjon av gode, faglige forklaringer.  

 

Reproduksjonsstyring og økonomi i egen besetning 

For best mulig fruktbarhetsøkonomi, er reproduksjonsstyring avgjørende. I dette kurset vises verktøy og metoder for reproduksjonsstyring sammen med økonomi og nøkkeltall.

Ofte skal det ikke så mye til for å nå fruktbarhetsmål, og her kan du finne inspirasjon! Kurset inneholder blant annet foredrag om praktisk bruk av Kukontrolldata og Geno avlsplan, gir informasjon om sædteknologi og strategisk valg av sædtype og viser mulighetene som ligger i å utnytte genetikk og veterinærkompetanse på en god måte.  

 

Avl i egen besetning, og økonomisk gevinst av avlsarbeidet

I dette kurset treffer du to avlsforskere som forteller om avlsarbeidet både sentralt og ute i besetningene. Her får du høre om prinsippene for avl og avlsprogrammet for NRF, nytten av genotyping, strategisk avl og bruk av Geno avlsplan som besetningsverktøy for å oppnå et best mulig genetisk grunnlag for produksjon, fruktbarhet og helse. Dette er spennende og en nyttig dimensjon i driftsstyringen!  

 

Er du lærer på landbruksskole (VGS)?

Ta kontakt på e-post: