1. juni ble det innført lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 23.59, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

Importerte okser

Her kan du søke på okser som er privatimportert via Geno

Stamboknr Int. stamboknr Oksenavn Rase Farnavn Oppr. land