Vegard Smenes gjenvalgt som styreleder i Geno

Lesetid: ca 1 min

Genos årsmøte 2022 ble holdt på Scandic Hamar 28.-29. mars. Vegard Smenes ble enstemmig gjenvalgt som styreleder og Anne Margrethe Solheim Stormo enstemmig valgt som nestleder til styret.

Bilde av Vegard Smenes og Anne Margrethe Solheim Stormo.
Vegard Smenes som styreleder og Anne Margrethe Solheim Stormo som nestleder ble enstemmig gjenvalgt. Foto: Turi Nordengen

Det var 43 av 46 stemmeberettigede til stede under valget 29. mars på Genos årsmøte. Både Vegard Smenes som styreleder og Anne Margrethe Solheim Stormo som nestleder ble enstemmig gjenvalgt.

Medlemsvalgte styremedlemmer etter årsmøtet 2022:

Styrelder: Vegard Nils Smenes, 6532 Averøy (gjenvalgt)
Nestleder og styremedlem nord: Anne Margrethe Solheim Stormo, 8146 Reipå (gjenvalgt)
Styremedlem midt: Oddvar Mikkelsen, 6640 Kvanne (gjenvalgt)
Styremedlem sørvest: Ole Magnar Undheim, 4363 Brusand (ikke på valg)
Styremedlem øst: Gunn Randi Finstad, 2485 Rendalen (ikke på valg)

Vararepresentanter til Styret:

  1. vara: Tommy Skretting, 4360 Varhaug (ny)
  2. vara: Ragnhild Sjurgard, 2686 Lom (ny)
  3. vara: Agnete Hansen, 9925 Svanvik (ny)

Øvrige valg skjedde i samsvar med innstilling fra Genos valgkomitè.

Se valgkomiteens innstilling til Genos årsmøte 2022 her

Spennende årsmøte

I år ble det holdt et felles program sammen med Norsvin og TYR i starten av årsmøtet med temaet «Husdyrproduksjon i en usikker fremtid». Vi fikk spennende innlegg fra Olav Eik-Nes, adm. dir. i Norsvin, Geir Langseth fra Felleskjøpet Agri og Ole Nikolai Skulberg, direktør i Nortura Totalmarked.

Fellesdelen ble sendt live via facebook og du kan se opptak fra sendingen her.

Fellesdel årsmøte 2022 2- Foto Turi Nordengen.jpgBilde fra felles årsmøteprogram med TYR og Norsvin. Foto: Turi Nordengen.

Se også talene til styreleder Vegard Smenes, adm.dir. Kristin Malonæs og økonomileder Lars skramstad her

Det var også en aktiv debatt i årsmøtet, der blant annet temaene embryo, semintjeneste, jurkvalitet, Genos økonomi, Avtalen med Tine, omstillingsprosess i Geno, dosepriser, kundens behov og innhold i beholder ble tatt opp.

Du kan også lese mer om årsmøtet i Geno i Buskap 4-2022 som kommer i post i midten av Mai.