1. juni ble det innført lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 24.00, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 2021

Lesetid: ca 5 min

Kan Geno få tidenes yngste samvirke-leder? Valgkomiteen i Geno fremmer innstilling på Vegard Nils Smenes (34 år) som ny styreleder i Geno.

Bilde av Vegard Nils Smenes
Valgkomiteen i Geno fremmer innstilling på Vegard Nils Smenes (34 år) som ny styreleder i Geno. Foto: Mari Bjørke

Med innstilling på to nye styremedlemmer i tillegg, blir det en stor fornying av styret i Geno. Styret består av sju representanter, hvorav fem er eiervalgte og to er ansattvalgt. Valgkomiteen innstiller på de eiervalgte. Det er årsmøtet i Geno som i mars 2021 skal velge eierrepresentantene til styret.

I tillegg til innstillingen på Vegard Smenes som ny styreleder, er Gunn Randi Finstad fra Innlandet og Oddvar Mikkelsen fra Møre og Romsdal innstilt som nye styremedlemmer.

Valgkomiteens leder Bjørg Irene Alseth forteller at valgkomiteen er trygge på innstillingen og at hele komiteen står samlet bak alle forslagene på kandidater i de ulike vervene. – Valgkomiteen har ivaretatt hensyn til kompetanse, geografi, kjønnsfordeling, alder og erfaring, forteller hun, og legger også til at de håper forslagene vil inspirere den yngre garde til å engasjere seg enda mer i Geno framover. Hun sier at både kontinuitet og fornyelse er ivaretatt.

Hun forteller også at nåværende styreleder Jan Ole Mellby har frasagt seg gjenvalg etter ni år i styret, og legger til at han har ledet Geno gjennom en rivende utvikling med gode økonomiske resultater. Nåværende styremedlem Elisabeth Gjems har også takket nei til gjenvalg i Geno-styret da hun er blitt fylkesleder i nye Innlandet Bondelag.

Vegard Nils Smenes foreslås som ny styreleder

Vegard Nils Smenes(34) ble første gang valgt inn i styret i Geno i 2020 og får nå, som den yngste noensinne, kanskje mulighet til å lede et Geno videre inn i ei svært spennende framtid.

– Avlsmaterialet er arvegods som vi forvalter og sammen gjør vi NRF til verdens beste ku, sier Vegard Smenes. Han er 33 år og kommer fra Averøy på Nordmøre. Han er gift med Einy T. Smenes og de har ei lita jente på to. Han er utdannet agronom ved KVS Lyngdal 2003-2006 og tok over driften hjemme i 2015. Der driver de melkeproduksjon på ca 160 tonn i båsfjøs, og de selger oksekalvene videre til framfôring.

Vegard har også erfaring fra styreverv i lokalt Bondelag og fylkesbondelag. Han har vært produsentlagsleder siden 2015, rådsmedlem i Tine SA fra 2019. Han har også deltatt på blant annet Kurs i landbrukspolitikk, Bli med og Ta grep i regi av Norsk Landbrukssamvirke.

To nye styremedlemmer

Oddvar Mikkelsen, 46 år, fra Kvanne i Surnadal i Møre og Romsdal er innstilt som nytt styremedlem. Han er utdannet fra Husdyrfag på NMBU og har hatt ulike jobber innen Norgesfôr fram til 2016. Han kjøpte nabogarden til foreldrenes gard i 2003 og er i samdrift med dem. Det ble bygd nytt samdriftsfjøs med melkerobot i 2007. Samdrifta med to aktive og en passiv eier disponerer ei grunnkvote på 480 tonn med full framfôring av alle dyr. Garden har 46 vinterfôra sau og noen ammegeiter i tillegg. Kona Kari Nordvik arbeider også fulltid hjemme på gården fra 2020 og de har tre barn. Oddvar har blant annet hatt ulike verv i skogeierlag, Bondelag og sittet i styret i Nofence. Nåværende verv: Medlem i Norges Bondelags Kornutvalg, ordfører for Møre og Romsdal Bondelag, nestleder i Indre Nordmøre Landbrukstenester, styremedlem Indre Nordmøre Veterinærkontor, styremedlem i Surnadal Næringsforening, leder i Rovviltutvalget for Surnadal og Rindal.

– I Geno-sammenheng er jeg nok mest opptatt av å arbeide for friske, holdbare kyr med god bein- og jurhelse, av å arbeide langsiktig med klimaeffektiv produksjon og av å ta i bruk den beste teknologien for effektivt avlsarbeid. Jeg mener Geno først og fremst skal arbeide for best mulig økonomi på kort og lang sikt for norske bønder, og hvis det bidrar til at vi kan tjene penger på eksport av gener så er det en positiv tilleggseffekt, sier Oddvar Mikkelsen.

Oddvar Mikkelsen

Foto: Privat

Gunn Randi Finstad, 54 år, fra Rendalen i Innlandet er også innstilt som nytt styremedlem. Hun driver gården Utstu Haugset sammen med mannen og de har tre barn. Begge jobber heltid på bruket. De har melkeproduksjon med 245 tonn i kvote, fôrer fram oksene til slakt og driver setring med melkeku om sommeren. Gunn Randi er utdannet agronom fra Storsteigen, har landbruksøkonomi fra NTDH og har også deltatt i Ta grep-kurs i Landbrukssamvirket. Randi har erfaring fra flere tillitsverv i Bondelaget og Tine samt fra kommunestyret i Rendalen.

– Jeg er opptatt av norsk matproduksjon i hele landet, og at samvirket er viktig for den norske bonden. Jeg er glad i naturen, og liker å gå i fjellet til fots eller på ski, forteller Gunn Randi Finstad.

Gunn Randi Finstad

Foto: Privat

Øvrige forslag

Valgkomiteen foreslår gjenvalg på styremedlem Ole Magnar Undheim fra Brusand i Rogaland. Nåværende nestleder Anne Margrethe Solheim Stormo fra Reipå i Nordland er ikke på valg som styremedlem, men foreslås gjenvalgt som nestleder i styret.

Ansattes to representanter i styret er også på valg i år, og disse to representantene velges i separate ansattvalg.

Som ny møteleder i årsmøtet foreslås Kari Lise Breivik fra Melsomvik i gamle Vestfold.

Knut Harald Bergum fra Skrautvål i Nord-Aurdal foreslås gjenvalgt som varamøteleder

Carl Einar Isachsen fra Storselsøy i Nordland foreslås gjenvalgt som ny første vara til styret, mens Tommy Skretting fra Varhaug i Rogaland og Ragnhild Sjurgard fra Lom i Innlandet foreslås som hhv andre og tredje vara til styret.

Se hele  innstillingen fra Geno sin valgkomite her

Lurer du på noe? 

Kontakt Bjørg Irene Alseth, leder valgkomiteen tlf 48247049