Resultater ved valg av årsmøteutsendinger 2022

Lesetid: ca 1 min

Også denne høsten er det gjennomført digitalt valg av årsmøteutsendinger til Geno. Nye årsmøteutsendinger er nå valgt, og de starter sin periode fra 1. januar 2023.

Valgkomiteen presenterte sin innstilling 15. september, og det ble da åpnet opp for å komme med alternative forslag. Siden valget foregår digitalt over en gitt periode, var det ikke mulig å komme med alternative forslag underveis i valget. Det kom ikke inn alternative forslag i perioden, og det var derfor valgkomiteens innstilling det ble stemt over.

Valget foregikk fra 16. november til 1. desember, og e-post ble sendt ut til ca 7500 medlemmer. Det var en nedgang i antall stemmer som kom inn i år. Valgdeltakelsen ble totalt 15 prosent mot 18 prosent i fjor.

Område

Prosent per område

Nord

22,9%

Midt

16,3%

Sørvest

13,4%

Øst

13,7%

Totalt

15,2%

 

De som avgir stemme er stort sett veldig fornøyde med måten valget gjennomføres på digitalt, og at det er enkelt og greit å stemme. Vi fikk også noen konstruktive tilbakemeldinger som både administrasjonen og valgkomiteen tar med seg videre i sitt arbeid.

Årsmøtets møteleder har etter vedtektene godkjent valget den 7. desember 2022.

Takk til alle som brukte Geno-stemmeretten sin!

Her finner du resultatene fra valget 2022