Fra 1. juni er det lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 24.00, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

Valgresultater valg av årsmøteutsendinger 2021

Lesetid: ca 1 min

Det var igjen tid for å bruke Geno-stemmeretten sin på tampen av november. Nye årsmøteutsendinger er nå valgt, og de starter sin periode fra 1. januar 2022.

Illustrasjonsbilde valg 2021

Valgkomiteen presenterte sin innstilling 15. september, og det ble da åpnet opp for å komme med alternative forslag. Siden valget foregår digitalt over en gitt periode var det ikke mulig å komme med alternative forslag underveis i valget. Det kom ikke inn alternative forslag i perioden, og det var derfor valgkomiteens innstilling det ble stemt over.

Valget foregikk fra 16. november til 1. desember, og e-post ble sendt ut til ca 7500 medlemmer. Det var en nedgang i antall stemmer som kom inn i år, så valgdeltakelsen ble totalt 18 prosent.

Område

Prosent per område

Nord

24,6%

Midt

18,5%

Sørvest

14,6%

Øst

15%

Totalt for landet:

18%

De som avgir stemme er stort sett veldig fornøyde med måten valget gjennomføres på digitalt, og at det er enkelt og greit å stemme. Vi fikk også noen konstruktive tilbakemeldinger som både administrasjonen og valgkomiteen tar med seg videre i sitt arbeid. Årsmøtets møteleder har etter vedtektene godkjent valget den 8. desember 2021. Takk til alle som brukte Geno-stemmeretten sin!

Her finner du resultatene fra valget 2021