Fra 1. juni er det lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 24.00, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

Tomb VGS er landsvinner i husdyrtreff melkeproduksjon 2023

Lesetid: ca 2 min

Årets landsvinnere for husdyrtreff melkeproduksjon er Jakob Huso og Solrun Marie Kopperud fra Tomb videregående skole.

Landsvinnerne i husdyrtreff melkproduksjon 2023
Gratulerer til vinnerne f.v: Jakob Huso, Solrun Marie Kopperud og lærer Tore Framstad. Foto: Tomb VGS.

Årets oppgave på melkeproduksjon var delt inn i fire deler. I den første delen skulle elevene analysere dataene for en besetning fra Kukontrollen. I den andre delen skulle de undersøke ordninger for levering av landbruksplast og reflektere over konsekvensene hvis dette ikke blir håndtert på riktig måte. I den tredje delen handlet det om avl og avlsplanlegging, mens den fjerde delen omhandlet samvirke og ga rom for refleksjoner rundt dette temaet.  

Beste besvarelsen på melkeproduksjon

Elevene fra Tomb leverte en solid besvarelse med mange fine betraktninger.  De utmerker seg spesielt med en god besvarelse om miljø og klima. De har satt seg inn i forskningsprosjekter innenfor reduksjon av metanutslipp og de positive effektene av beiting. Her trekker de fram både biologisk mangfold i jord og karbonbinding.

De har også god kjennskap til returordningen for landbruksplast, har satt seg inn i fakta om plast fra landbruket og har funnet kontrete tall fra egen region om plastforbruk innen landbruket og gjenvinningsgrad. De er bevisste på de miljømessige konsekvensene av at landbruksplast havner på avveie, samt de sanksjonene en bonde kan pålegges hvis plasten ikke blir returnert. Ellers har de god oversikt over melkeproduksjon og setter fingeren på de rette tingene i årsrapporten. 

Vinnerne

Solrun kommer fra Eidsberg i Indre Østfold. Hun har interesse for storfe og mjølkeproduksjon. Planer videre i livet er bachelor i bioingeniør og videre master i bioteknologi. Drømmejobben er å få jobbe med avl hos Geno eller Tyr. Produksjonen hjemme er oppfôring av okser. 

Jakob kommer fra Hemsedal og mjølkeproduksjon er hovedinteressen også her. Han har bakgrunn som avløser og har planer om å kjøpe seg gård. 

Årets husdyrtreff-tevling

I overkant av 200 elever fra 15 skoler var påmeldt på årets konkurranse. Vi fikk inn totalt 36 besvarelser. Åtte på melkeproduksjon, to på svineproduksjon, elleve på saueproduksjon, tolv på storfekjøttproduksjon og tre på fjørfeproduksjon. I tillegg fikk vi inn ni besvarelser fra voksenagronomelever.  

Tomb VGS hadde i år hele fire landsvinnere: På storfe – melkeproduksjon, storfe – kjøttproduksjon, svineproduksjon og fjørfeproduksjon. Landsvinner på saueproduksjon og beste voksenagronombesvarelse, som var på svineproduksjon, kom i år fra Jønsberg VGS.  

Les om alle landsvinnerne av årets husdyrtreff her.

Om husdyrtreff

«Husdyrtreff» er en konkurranse arrangert av Tine, Nortura, Norsvin, TYR og Geno. Konkurransen har vært arrangert siden 1981 og innebærer at elever fra videregående skoler (naturbruk) velger mellom fem ulike oppgavesett: Storfe – melkeproduksjon, storfe – kjøttproduksjon, saueproduksjon, svineproduksjon eller fjørfeproduksjon.  

Elevene jobber med oppgavene i grupper, og den beste besvarelsen levert innen hver produksjon kåres som landsvinner. I tillegg blir det også kåret en skolevinner per skole for den beste besvarelsen som blir levert fra skolen på tvers av produksjon. Videre kåres også den beste besvarelsen levert av voksenagronomelever på tvers av produksjonene. 

Landsvinnerne 2023.