TINEs dyrevelferdspris 2024 - foreslå kandidater!

Nå er det mulig å nominere kandidater til TINEs dyrevelferdspris 2024. Prisen skal bidra til at dyrevelferd får positiv oppmerksomhet. TINE håper å få inn kandidater fra hele landet.

Kyr på beite hos Timpelen Ku på Jæren. Foto: Turi Nordengen.

Dyrevelferdsprisen tildeles en produsent/driftsenhet som utmerker seg med særlig god dyrevelferd, og som gjennom drifta på gården og holdninger og atferd bidrar til å styrke tilliten til TINE og norsk melk.

Nominer kandidater

Kjenner du noen gode kandidater til denne prisen? Da kan du melde de inn via dette nominasjonsskjemaet.

Nominasjon til dyrevelferdsprisen 2024 er åpen til 31. mars. Alle innkomne forslag vurderes av en fagjury som til slutt kårer en vinner.

Les mer om TINEs dyrevelferdspris på TINE sine medlemssider.

Møt Inga og Lars som vant i fjor

Se filmen på Youtube