Suksess med sommermelk på Lesja

Lesetid: ca 1 min

Hos Anne Marie og Aasmund Kolstad på Lesja i innlandet produseres 43 prosent av melkekvota som sommermelk, fortelles det i en artikkel i Buskap.

Kyr på beite på gården Kolstad på Lesja.
To puljer med kalving på etterjulsvinteren og rikelig med smakelig beite i sommerhalvåret gir mye sommermjølk og en god mjølkepris. Foto: Privat

Anne Marie og Aasmind Kolstad driver gården Kolstad på Lesja. De har en kvote på 300 000 liter og løsdriftfjøs med robot. De har 120 dekar innmarksbeite og god tilgang på utmarksbeite.

Kalving i to puljer

Det er lagt opp til kalving i to puljer, ei pulje i januar/februar og ei pulje mars/april. På den måten kan sinkuavdeling og kalveavdeling utnyttes godt og det er også mulig å tilpasse produksjon opp mot kvote mot årsskiftet. Dette er et driftsopplegg som de har hatt over tid og er svært fornøyde med.

Fjøset har 29 eteplasser og 23 liggebåser i tillegg til ni plasser for sinkyr. Utover i april åpnes fjøsdøra og kyrne får tilgang til et lufteareal på 300 kvadratmeter med flistalle. Det avlaster plassbehov inne og øker dyrevelferden. Kyrne tilleggsfôres ute for å få en naturlig flyt og sikre fôropptaket.

Første beitesommeren med robot gikk knirkefritt, ingen hentekyr og kutrafikken var uproblematisk. Kyrne beiter mesteparten, men har tilbud om strukturfôr på fôrbrettet i tillegg til kraftfôr i Cosmix kraftfôrstasjon og robot. Kyrne som var forholdsvis tidlig i laktasjonen søkte aktivt mot kraftfôr og mjølking.

Les hele reportasjen i Buskap 3 2021 her 

Les mer om sommermelk her