Styreleders tale til årsmøtet 2024

Årsmøtet i Geno ble gjennomført 14.-15. mars. Styreleder Vegard Smenes innledet med sin tale til årsmøtet.

Styreleder står ved talerstolen på scenen
Årsmøtet startet med styreleder Vegard Smenes sin tale. Foto: Ingunn Nævdal

Utdrag fra styreleder Vegard Smenes sin tale til årsmøtet:

- Det meste vi driver med munner ut i Verdien av NRF. I 2023 ble det kjørt en god og innholdsrik kampanje på Verdien av NRF, og takket være våre dyktige ansatte nådde kampanjen mange lesere. Våre utregninger viser en merinntekt på 200kr pr avlsverdipoeng pr ku pr år. Dette viser viktigheten av å være på hugget og utnytte mulighetene, både på landsplan, men også med utnyttelse av mulighetene på fjøset, med GS testing og bruk av kjønnsseparerte doser.

Her kan du lese hele talen til styreleder Vegard Smenes

Se opptak av talene til styreleder, administrerende direktør og økonomisjefen

Kristin taler2.jpg
Administrerende direktør i Geno, Kristin Malonæs, taler på årsmøtet i Geno. Foto: Ingunn Nævdal.

Her kan du lese mer om Genos årsmøte