Styreleders tale til årsmøtet 2023

Årsmøtet i Geno er i gang. Styreleder Vegard Smenes innledet med sin tale til årsmøtet.

Bilde av styreleder Vegard Smenes
Styreleder Vegard Smenes har holdt sin tale til årsmøtet 2023. Foto: Ingunn Nævdal

Utdrag fra styreleder Vegard Smenes sin tale til årsmøtet:

"NRF avlen er en viktig samarbeidssuksess, jeg er takknemlig for alle som bidrar og har bidratt i lang tid, og jeg er veldig takknemlig for resultatene vi oppnår! Genetisk framgang i 2022endte på hele 5,2 indekspoeng. Det her er resultater som den norske bonden og våre globale kunder vil nyte godt av i tida framover. Disse resultatene vil gi oss større konkurransekraft som vi igjen kan utnytte til å oppnå enda sterkere framgang for NRF kua, en framgang vi ikke har råd til la være å jage i stort tempo. Nytt avlsmål er med på å sikre riktig retning. I tillegg blir god dialog med TYR om kjøttfegenetikk viktig for oss framover.

Vi investerer for å rigge Geno for framtida. Vi har i løpet av forrige år bygd nytt kalveisolat i nærheten av vår testingsstasjon på Øyer, vi ser allerede nå at generasjonsintervallet kryper nedover. Fjøs en er tatt i bruk, fjøs to skal vi bruke til et åpningsarrangement den 30. mars før vi tar det i bruk. Det er viktig for oss å vise fram det gode arbeidet vi gjør, og vi håper dette blir godt mottatt av folk i og utenfor næringa."

Her kan du lese hele talen til styreleder Vegard Smenes.

Her har du mulighet til å se opptak av talene til styreleder Vegard Smenes og administrerende direktør Kristin Malonæs.

Her kan du se opptak av økonomileder Lars Skramstad sin tale.

Her finner du dokumentene til Genos årsmøte 2023.