Se opptak av digitalt medlemsmøte om justert avlsmål for NRF

Det ble avholdt digitalt medlemsmøte tirsdag 21. februar angående justert avlsmål for NRF. De som ikke hadde anledning til å delta kan se opptak av møtet.

 

Det ble invitert til digitalt medlemsmøte hvor avlssjefen i Geno, Håvard Tajet, gikk gjennom endringene som nå er gjort i justert avlsmål for NRF.

I opptaket av møtet får du blant annet høre Tajet fortelle om hvilke egenskaper som legges mer vekt på framover og hvilke krav produsentene har til avlsmålene.

Møtet ble ledet av styreleder Vegard Smenes.

Her kan du se møtet i opptak.