Resultater ved valg av årsmøteutsendinger 2023

Det ble også i november i år gjennomført digitalt valg av årsmøteutsendinger til Geno. Nye årsmøteutsendinger er nå valgt, og de starter sin periode fra 1. januar 2024.

Valgkomiteen presenterte sin innstilling 15. september, og det ble da åpnet opp for å komme med alternative forslag. Siden valget foregår digitalt over en gitt periode, var det ikke mulig å komme med alternative forslag underveis i valget. Det kom ikke inn alternative forslag i perioden, og det var derfor valgkomiteens innstilling det ble stemt over.

Valget foregikk fra 16. november til 1. desember, og e-post ble sendt ut til ca 7300 medlemmer. I år kom det inn omtrent like mange stemmer som i fjor. Valgdeltakelsen ble totalt 16 prosent.

Område

Prosent per område

Nord

18,1%

Midt

14,8%

Sørvest

13,3%

Øst

13%

Totalt

16%

De som avgir stemme er stort sett veldig fornøyde med måten valget gjennomføres på digitalt, og at det er enkelt og greit å stemme. Vi fikk også noen konstruktive tilbakemeldinger som både administrasjonen og valgkomiteen tar med seg videre i sitt arbeid.

Årsmøtets møteleder har etter vedtektene godkjent valget den 6. desember 2023.

Takk til alle som brukte Geno-stemmeretten sin!

Her finner du resultatet fra valget 2023