REDX-elite – Kjønnsseparert NRF-sæd

Lesetid: ca 0 min

Vi har nå innført en ny kategori med utvalgte eliteokser som er tilgjengelige med kjønnsseparert sæd. Disse er tilgjengelige i enkelte dunker og ved bestilling via nettbutikk.

Bilde av NRF-oksen 12146 Hamrabuen-P
NRF-oksen 12146 Hamrabuen-P er en av oksene som er tilgjengelige med kjønnsseparert sæd nå. Foto: Jan Arve Kristiansen.

Dette kan være okser som går som eliteokser nå, eller okser som kun produserer REDX (kjønnsseparert sæd). Dette er okser som fortsatt har høy avlsverdi og gode profiler. I praksis vil dette si at okser fortsatt kan være REDX-elite uavhengig av endringer i eliteokseutvalget. 

Bakgrunnen for dette er at noen okser bruker lengre tid enn andre til å komme opp i produksjon. Det er derfor en fordel at disse er noe eldre før de produserer REDX. Disse prioriteres derfor til å produsere ordinær sæd først, og går deretter over på REDX-produksjon. 

Utvalget av REDX fra oktober 

Utvalget av REDX–elite er i den kommende perioden: 12122 Nylenne, 12123 Lo-P, 12134 Bevrevoll, 12145 Reinbjor-P, 12146 Hamrabuen-P, 12152 Skattebu, 12161 Idsal-P, 12163 Fossesholm-P-ET, 12169 Nevland-P og 12173 Hebnes (svært begrenset). 

Oksene tilgjengelige med kjønnsseparert sæd i nettbutikken finner du her