Rabatt på kjønnsseparert sæd av kjøttfe

Lesetid: ca 1 min

15. oktober-31. desember har vi rabatt på kjønnsseparert hanncellesæd av fire kjøttfeokser. Disse er tilgjengelige på sædruta og hos inseminør.

Bilde av de fire oksene det er kampanje på.

Ved å bruke kjønnsseparerte hunnceller er det større sjanse for å få en kvigekalv etter dyrene du ønsker å rekruttere etter. Da kan man benytte kjønnsseparerte hannceller av kjøttfe på de dyrene man ikke ønsker å avle videre på i besetningen, for å få en oksekalv.

Fra 15 oktober har vi tilgjengelig hannceller fra fire okser av rasene Aberdeen Angus, Charolais og Blonde d’Aquitaine både på sædrutene og i beholdere hos inseminør. Disse oksene selges for kr 450,- per dose i kampanjeperioden (ordinær pris: kr 575,-).

Det er svært viktig med god dialog med inseminør slik at inseminøren kan skaffe den rasen og det antall doser som er ønsket.

Følgende okser er tilgjengelig hos inseminør i kampanjeperioden:

Om kampanjeoksene

De utvalgte oksene er godt dokumentert med gode resultater både på kalving, tilvekst og slakteresultater, særlig ved bruk på mjølkeraser. Men de gir gode resultater også på kjøttferaser. Oksene har vist ikke-omløpsprosent høyere enn gjennomsnittet for kjønnsseparerte hannceller. Ved bruk av kjønnsseparert sæd er ikke-omløpsprosenten om lag 10–15 prosent lavere enn ved bruk av vanlig konvensjonell sæd.

Vi anbefaler å bruke kjønnsseparerte hannceller av Angus på kviger av melkeraser.

Kjøttfesemin på melkebruket

Hva oppnår du ved å bruke kjøttfesemin på melkebruket?

  • Mer effektiv kjøttproduksjon og bedre lønnsomhet på egen gård
  • Høyere tilvekst
  • Bedre slaktekvalitet
  • Høyere slakteprosent
  • Lavere fôrbruk per kg slakt
  • Krysningsfrodighet
  • Økt produksjon av norsk storfekjøtt

Les mer om bruksdyrkrysning her