Oppgradert SNP-chip for NRF

Lesetid: ca 2 min

Ved neste avlsverdiberegning tar vi i bruk en oppgradert SNP-chip for NRF. De nye SNPene som er lagt til vil bidra til bedre sikkerhet på avlsverdiene. I tillegg gir de mer nøyaktig informasjon om enkeltgener og bidrar med data til fremtidige forskningsprosjekter.

Bilde av hodet til ei NRF-ku som er ute på beite.
Innføringen av bruk av den nye SNP-chipen fører ikke til umiddelbare endringer i avlsverdier eller endret rangering av okser, men etter hvert som vi får data på de nye SNPene vil det bli mindre endringer. Foto: Turi Nordengen

SNP-Chip er verktøyet vi benytter for å lese av genetiske markører/punkter i DNA. Genotypeinformasjonen fra chipen blir brukt til å beregne avlsverdier, slektskapskontroll og bestemme status på viktige enkeltgener.

Den nye chipen som blir tatt i bruk nå er en oppgradering av chipen som ble tatt i bruk i januar 2020. Den har 49600 SNPer og i de to årene den har vært i bruk har vi over 60 000 dyr og er godt fornøyde med kvaliteten på genotypene. På den nye SNP-chipen som innføres nå, har vi lagt til 3230 ekstra SNPer. Totalt måler denne chipen derfor 52 830 punkter på DNAet.

Les mer om SNP-chipen tatt i bruk i januar 2020 her

Innføringen av bruk av den nye SNP-chipen fører ikke til umiddelbare endringer i avlsverdier eller endret rangering av okser, men etter hvert som vi får data på de nye SNPene vil det bli mindre endringer. Vi vil også bruke den nye informasjonen til å kontrollere kvaliteten på testene for enkeltgener og gjøre forbedringer hvis det oppdages avvik. Endringen gjør det også mulig å forske på nye egenskaper som kan være aktuelle å ta inn i avlsarbeidet.

Produksjons- og fruktbarhetsegenskaper

Studier har vist at en del av de nye SNPene som er inkludert har en sammenheng med produksjons- og fruktbarhetsegenskaper.  Formålet med å inkludere disse er å øke sikkerheten på genomiske avlsverdier og med det øke avlsframgangen.

Forbedret identifikasjon av genetiske defekter

Vi har også lagt til en del SNPer for å forbedre identifikasjon av enkeltgener med negativ effekt på helse og fruktbarhet. Disse er BTA8H, BTA12, AH1. Disse mutasjonene kan du lese mer om her

Vi har også lagt til noen genetiske defekter som er funnet i andre raser for å kunne overvåke om disse kommer inn i NRF-populasjonen.

SNP-er for forskning

Det er også lagt til SNPer som skal bidra til videre forskning. Disse har en sammenheng med fettsyreprofil i melk, Y-kromosom og mitokondrie-DNA.

Les mer om den oppgraderte SNP-chipen her

Hva er SNP?

Et enkeltområde (et basepar) på DNA der det er variasjon mellom individer i populasjonen kalles en single nucleotide polymorphism (SNP). SNPer nedarves ofte sammen med gener de ligger tett ved og inneholder derfor viktig informasjon om hvilke genvarianter individet har. De blir derfor kalt genetiske markører. Ved genotyping bruker man en SNP-chip til å lese av et visst antall SNPer jevnt fordelt utover alle kromosomene.