Økt sikkerhet på avlsverdiene for kalvingsegenskapene

Endringer i avlsverdiberegningene for kalvingsegenskapene er nå innført. Endringene gir sikrere avlsverdier, spesielt for kalvingsvansker.

Bilde av oksen 12253 Solbjor.
Eliteoksen 12253 Solbjor har svært gode verdier for kalvingsegenskaper. Foto: Turi Nordengen.

Det er genetiske sammenhenger mellom de ulike kalvingsegenskapene. Disse blir nå utnyttet i beregningene, noe som gir sikrere avlsverdier.

Tilleggsinformasjon fra andre egenskaper

Kalvingsegenskapene består av dødfødsler, kalvingsvansker, kalvestørrelse og drektighetslengde. Hver av egenskapene er i ulik grad påvirket av både kalvens gener (direkte effekt) og gener hos kua (maternal effekt). Til sammen er det derfor åtte kalvingsegenskaper som vi beregner avlsverdier for, og som kan ha genetiske sammenhenger seg imellom.

Egenskapene bidrar med verdifull tilleggsinformasjon til hverandre. Dette er det nå tatt hensyn til i avlsverdiberegningene.

Størst økning i sikkerhet for kalvingsvansker

De genetiske sammenhengene mellom egenskapene varierer mye og det er ulike arvegrader. Korrelasjonen mellom kalvingsvansker og andre kalvingsegenskaper gjør at avlsverdien for denne egenskapen får mest effekt ved denne endringen. For egenskapen kalvingsvansker (direkte effekt) øker sikkerheten på avlsverdiene for unge dyr uten avkom med ca. 15 prosentpoeng.

Dyrevelferdsmessig og økonomisk verdi

Kalvingsegenskapene har sin plass med vekt i avlsmålet. Sikrere avlsverdier bidrar til at andel levendefødte kalver og lette kalvinger skal holde det gode nivået vi har i dag, eller bli bedre. 

Les mer om endringene i avlsverdiberegningen for kalvingsegenskapene i Buskap nr. 3/2023.

Les om utviklingen i kalvingsegenskapene på NRF i Buskap nr. 3/2023.