1. juni ble det innført lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 24.00, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

Nytt oppsett ved fakturering av årets medlemskontingent

Oppsettet for de ulike summene som utgjør medlemskontingenten til Geno er justert. Denne endringen gir en mer korrekt og bedre synliggjøring av hva kontingenten går til.

Vi har endret summene, for at det skal bli en mer forklarende fordeling av hva kontingenten faktisk går til. Buskap er justert til en mer korrekt medlemspris, ut fra kostnader til produksjon.

Serviceavgiften er justert opp, for å vise på en bedre måte at denne summen går med til å drifte medlemsorganisasjonen Geno SA, som innebærer hele medlemsdemokratiet: årsmøte, høstmøter, tillitsvalgte, styret, andre komiteer, og ikke minst møtevirksomhet rundt om i hele landet ute hos produsentene.

   2023 -Kr 2022 -Kr
Medlemskontingent  100 100
Buskap  400 850
Serviceavgift* 1050 600
Totalsum ekskl. mva. 1 550 1 550
Totalsum inkl. mva. 1 812,50 1 700

*Fradragsberettigede kostnader

Alle med aktivt medlemsskap blir fakturert for 2023

Nytt fra 2022 var at alle som har aktivt medlemskap faktureres for ny medlemskontingent. Hvis det er noen som ønsker å melde seg ut, må det gjøres ved beskjed til kundesenteret enten via e-post eller telefon.

Les mer om medlemsskap i Geno