NRF-eliteokser fra oktober 2020

Lesetid: ca 2 min

Et nytt okseutvalg er snart på vei ut i dunkene. Dette består av totalt 24 eliteokser, der 12 av disse er nye.

Bilde av 12085 Barup PP, som er en av de to homozygot kollete oksene i utvalget. Oppdretter er Ole E. Barup fra Jøa i Trøndelag
12085 Barup PP er en av de to homozygot kollete oksene i utvalget. Oppdretter er Ole E. Barup fra Jøa i Trøndelag. Foto: Jan Arve Kristiansen

Oksene distribueres fra og med 12. oktober. I perioden fra offentliggjøringen til de siste områdene har mottatt nye okser, kan man velge å kjøre avlsplan på det nye eller forrige okseutvalg.

Jevn gruppe

Det er en relativt jevn gruppe med okser med tanke på samla avlsverdi, med et gjennomsnitt på 32. Det er spesielt på egenskapene mjølkeytelse og jur at gruppen har sin styrke, med hhv 117 og 121 i gjennomsnittlig indeks.

Oksene har ulike kvaliteter, og det er derfor mulig å lage kombinasjoner etter enhver smak. Det er viktig å bruke Geno Avlsplan nettopp for å sikre at man utnytter styrkene til de ulike oksene til de riktige kyrne, og samtidig unngår uheldige kombinasjoner.

Mange kollete okser 

Hele 11 okser er kollet (født uten hornanlegg), hvorav to er homozygot kollet og med det alltid gir kolla avkom uavhengig av kuas hornstatus.

En av oksene er bærer av AH1-defekten (12072) og én av fruktbarhetsdelesjonen – BTA12 (12084). Ved å bruke Geno Avlsplan sikrer du at disse ikke kombineres med kyr som også er bærere gitt at kua er genotypet.

stor spredning i avstamning

Avstamningsmessig er det stor spredning i gruppa. Totalt 20 ulike fedre, 22 ulike morfedre og 22 ulike mormorsfedre er representert. Dette er svært viktig for å unngå innavlsproblemer framover, og det styres i hovedsak i forbindelse med innkjøp av kalv.

Kun spesialbestilling av 12111 Sognmoen

Det var flere lovende okser på gang som var tenkt inn i dette uttaket. En kombinasjon av ulike uhell, har gjort at flere av disse har gått ut. Okse 12111 Sognmoen med 46 i avlsverdi, er en av disse. Den måtte nødslaktes kort tid etter at den ble satt i produksjon. Det finnes noe sæd av den, men ikke nok til å dekke utsending til alle områder. Denne oksen kan det derfor kun spesialbestilles doser av.

Oksene 12104 og 12105 har produksjonsproblemer, og det er derfor lagt begrensinger på disse i avlsplanen.

Tilbudsokser, RedX og SpermVital

Fem av oksene tilbys som tilbudsokser. Åtte okser vil være tilgjengelig på RedX og 12 okser på SpermVital.

Neste utvalg kommer i november

Dette utvalget har «kort levetid», da det allerede i slutten av november kommer nye okser. Det er flere nye okser som forventes klare da.

Her finner du oversikt over eliteokser fra oktober 2020

NRF-eliteokser fra oktober 2020

Video om NRF-eliteokser fra oktober

Se filmen på Youtube

Se videoen på YouTube her