1. juni ble det innført lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 24.00, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

Klimakua på landbruk.no

Lesetid: ca 0 min

Landbruket er godt i gang med å redusere sine klimagassutslipp. Geno forsker på om de kan avle frem ei NRF-melkeku med mindre metanutslipp, forteller landbruk.no i disse dager.

Bilde av ku som går inn i en metanmåler
NRF-ku som går inn til en Greenfeed-måler der blant annet metanutslipp registreres. Foto: Aurora Hannisdal

Frida Gunnestad Johnsen i Norsk Landbrukssamvirke har kikket nærmere på hva vi i Geno driver med på klimasiden. Hun forteller i artikler, via video og podcast om Norsk Rødt Fe som skal bli grønnere, om Geno som vil redusere metanutslipp gjennom avl og om at norsk husdyravl gjør melkekyr over hele verden mer klimavennlige.

Målet er å bidra til at landbruket i Norge skal lykkes med klimakutt og at bøndene får ei enda mer fôreffektiv og god ku.

Hør podcasten her:

 

Se video

med Geno sin Sverre Lang Ree og NRF-oksene på Øyer.

Flere artikler om saken

Les også mer om metanprosjektet på NRF her