Julehilsen fra styreleder Vegard Smenes

Lesetid: ca 4 min

Jula står for døra, og året 2022 er snart omme. Styreleder Vegard Smenes reflekterer over året som snart har gått og tider som skal komme.

Bilde av styreleder Vegard Smenes med NRF-kyr i bakgrunnen.
Styreleder Vegard Smenes takker for innsatsen og ønsker bønder og ansatte god jul! Foto: Turi Norengen

Julen nærmer seg med raske skritt! På hjemmebane er forventningene til jula ekstra store i år, med ei ivrig jente på 3,5 som begynner å forstå hva jula er, og ei jente på 8 måneder som følger ivrig med på storesøsters dans over kjøkkengulvet. 

Næringa har sjelden blitt ansett som viktigere enn nå.

For melk- og storfekjøttprodusenten håper jeg julefreden blir ekstra god dette året. Et uvanlig og urolig år på mange vis, men samtidig har næringa sjelden blitt ansett som viktigere enn nå. Summen av årets opp- og nedsider samles i dette målet framover: Vi må styrke økonomien for den norske melk- og storfekjøttprodusenten! 

Avlsframgang med stor fart

Bondens økonomi står i fokus i det Geno gjør, på kort og lang sikt. Noe av det viktigste Geno kan gjøre er å gi bonden best mulig genetikk på sitt bruk. Og i det arbeidet er det stor fart! For hvert indekspoeng avlsverdiene øker på melkebruket, gir det bonden bedre muligheter for å lykkes. Forrige år hadde vi i NRF-populasjonen en økning på 4 indekspoeng per ku per år. Det gir i våre regnestykker 1660 kr per år per ku i økt lønnsomhet for bonden. Avl lønner seg!

Noe av det viktigste Geno kan gjøre er å gi bonden best mulig genetikk på sitt bruk. Og i det arbeidet er det stor fart!

Kyr i snøen_Bjørnhild Vigerust (2).JPG

Foto: Bjørnhild Vigerust

Investering for mer effektiv produksjon

Geno jager økning i indekspoeng, økningen har aldri vært større og vi gleder oss til å se hvor stor fart vi kan få! Grep for å øke farten tas, blant annet med bygging av ny karantenefjøs, og bygging av nytt oksefjøs på Store Ree. Det gir oss en fleksibel dyreflyt som gjør at vi kan produsere sæd etter oksene etter hvert som de er klare for det. En mer effektiv og trygg produksjon vil vi høste fordeler av framover, både når det gjelder avlsframgang, HMS for folk og dyr og produksjonskapasitet. Et mer energiøkonomisk Geno jobbes det også med. Det blir sett på flere tiltak for å bruke energien fornuftig. Et av tiltakene handler om at energibrønner nå blir boret for å gi billigere oppvarming av lab- og produksjonsavdelinger.

Kvalitet i alle ledd

Geno leverer kvalitetsprodukter. RedX-kvalitet har vært mye i fokus siste året. Vår produksjon av kjønnsseparert sæd leverer kvalitet i verdensklasse. I september viser tallene en ikke-omløpsprosent som er 5,6 % under konvensjonell sæd, og det er bra! Dette viser kvalitet i alle ledd, fra brunst og inseminering til okser og produksjon. I tillegg til dette leveres tidenes salgstall globalt, noe som bringer penger i kassa tilbake til Geno.

Takk for innsatsen

Vi eier en bedrift vi kan være utrolig stolte av. Det at avl og genetikk spiller en viktig rolle i en framtidig bærekraftig melk- og kjøttproduksjon blir viktig for oss å belyse, for å kunne gi bonden en best mulig økonomi og for å bidra til et godt salg av melk og kjøtt framover. Den jobben dere bøndene har gjort og gjør, danner grunnlaget for Geno, og med våre dyktige og dedikerte ansatte i alle ledd er jeg sikker på vi skal nå nye høyder i tida framover!

Tusen takk for innsatsen til bønder og ansatte og takk for året som er gått.

Med ønske om en God jul og et nytt år med god dialog, godt engasjement og avl i verdensklasse.

Vegard Smenes

Avl lønner seg!

Styreleder Vegard Smenes er en av mange bønder som har levert god genetikk til Geno.

12265_Smenes-P.jpg

Eliteoksen 12265 Smenes-P