Innhold i beholder nå tilgjengelig på «Min side»

Lesetid: ca 2 min

Nå er endelig innhold i beholder også tilgjengelig for produsenter. Logg inn på «Min side» for å søke opp beholderen til din inseminør.

Bilde av en åpen nitrogenbeholder med sædstrå
Innhold i beholder finner du ved å logge inn på «Min side» øverst til høyre på www.geno.no. Foto: Jeanette Sandbækk Haaland

Det jobbes med å få bedre samsvar mellom avlsplaner og innholdet i beholderne til inseminørene. Målet med dette er mindre svinn, økt kundetilfredshet og større avlsframgang.

Første steg i dette arbeidet er å gi oversikt over hvilke okser og antall doser den enkelte inseminør har i sædbeholderen. Inseminørene og avlsrådgiverne fikk tilgang til dette tidligere i høst. Nå er det også tilgjengelig for produsenter.

Søk opp din inseminør

Ved å logge deg på «Min side» på geno.no og gå inn på menyvalget «Innhold i beholder», kan du søke opp beholderen til din inseminør. Inseminøren må stå som ansvarlig for beholderen for å få treff.

På siden vises to faner, en for «Beholderansvarlig» og en for «Privateide doser». Under «Beholderansvarlig» vises innholdet i beholderen til inseminøren du har søkt opp. Under «Privateide doser» får du opp okser og antall doser dersom du har noen spesialbestilte doser som ikke er brukt. Du vil se dato for hvor lenge inseminøren er pliktig til å oppbevare dosene og du vil se navnet på den som står som ansvarlig for beholderen hvor dosene blir oppbevart.

Veien videre

Det neste som skal utvikles er å kunne gi inseminørene tilgang til avlsplan i sitt rapporteringsverktøy. Det betyr at inseminøren skal kunne slå opp avlsplanen i forbindelse med inseminering og få opp oksealternativene som ligger inne for det enkelte dyr i besetningen. Dette er en kopi av avlsplanen som inneholder alle valg som produsenten selv eller avlsrådgiver har lagt inn. Når dette er på plass, vil det ikke lenger være behov for en utskrift av avlsplanen i fjøset.

Planen deretter er å koble avlsplan mot innhold i beholder. Det betyr at oksealternativene som kommer opp i avlsplanen er okser som den valgte inseminøren har i sin beholder.

Min side

På «Min side» finner du ikke bare innhold i beholder.

Under «Min profil» kan du se hva slags kontaktinformasjon vi har på deg i våre systemer. Her kan du blant annet endre ønsket fakturatype.

Ellers finner du blant annet fakturaoversikt, seminopplysninger for besetningen din og bestillingsfrister for sædruta.