Fra 1. juni er det lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 24.00, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

Hvilken verdi gir genotyping av seminokseemner?

Lesetid: ca 3 min

Genotyping av seminokseemner er viktig for at Geno skal finne de aller beste oksene for innkjøp.

Bilde av liten kalv ute på gress
Det er viktig å være raskt ute med å registrere kalvinger i Kukontrollen, slik at prøveutstyret kan bli sendt fra Biobank så fort som mulig. Foto: Eva Husaas/Geno

Geno kan gå glipp av noen av de beste seminoksene fordi ikke alle som får tilsendt genotypingsutstyr for oksekalver sender øreprøver i retur. Andelen som sender inn øreprøvene har økt siden 2018, men det er fremdeles mellom 20-30 prosent som ikke sendes inn.

Viktig for avlsfremgang

Konsekvensen av at mange ikke sender inn prøver, er at vi ikke får selektert oksekalver blant de 8 000 beste kandidatene. For å komme opp på 8 000 genotypede seminokseemner må vi derfor sende ut genotypingsutstyr på ytterligere ca. 2 000 oksekalver, etter mødre med lavere avlsverdier. Sannsynligheten for å finne et virkelig godt seminokseemne etter disse er noe lavere. Vi risikerer derfor å gå glipp av noen av de beste seminoksene, og oppnår dermed ikke fullt ut potensialet for genetisk fremgang for NRF populasjonen.

Av de ca. 8 000 oksekalvene som genotypes per år, kjøpes om lag 145–150 som seminokseemner. Seleksjonen gjøres på grunnlag av avlsverdien og avstamningen til kalvene som kjøpes inn. Alle produsenter i Norge, fra Finnmark i nord til Lindesnes i sør, har i utgangspunktet samme mulighet til å selge seminokseemner til Geno, forutsatt at de har sendt inn øreprøve fra kalven.

15 000 å tjene på salg av seminokseemne

Geno betaler kr 15 000 for oksekalver som kjøpes inn som seminokseemner. Alle som sender inn øreprøve på seminokseemner har en mulighet til å komme gjennom nåløyet. En forutsetning er dog at kalven ikke selges videre til en annen besetning innen vi har fått vurdert genotypingsresultatene. For å redusere risikoen for at kalvene vi kjøper er smittet med en eller annen sykdom, ønsker vi ikke å kjøpe inn kalv som er solgt videre til andre besetninger. For å sikre svar fra Geno før salg av livdyr anbefaler vi sterkt å være rask med innregistrering i Kukontrollen og uttak av prøve.

Hvis mor til kalven ikke er genotypet, bidrar også genotyping av kalven til å øke sikkerheten på avlsverdien til mordyret

Send inn prøven så fort som mulig

Det sendes ut prøveutstyr samme uke som et seminokseemne blir registrert født i Kukontrollen. Det er derfor viktig å være raskt ute med å registrere kalvinger i Kukontrollen, slik at prøveutstyret kan bli sendt fra Biobank så fort som mulig.

Videre anbefales det å sette i GS-merke og sende det i retur så fort det er mottatt, slik at Biobank får sendt det til analyse ved første mulighet. Biobank ­sender prøver til lab mandag hver eneste uke. I løpet av 2020 var de fleste resultater på plass innen 10–20 dager fra Biobank mottok prøven. Det har vært en positiv økning fra årene før. Hvis dyr må vente lenger enn gjennomsnittet er dette vanligvis på grunn av regenotyping, det vil si at prøven feiler og må genotypes på nytt med DNA fra samme øreprøve.

Les mer om dette i Buskap 2-2021 her