1. juni ble det innført lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 23.59, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

Husk å returnere utlånte sædbeholdere

Lesetid: ca 0 min

I forbindelse med utsending av sæddoser utenom sædrutene er det lånt ut flere ET 11-sædbeholdere. Vi etterlyser retur av disse.

Bilde av en ET11-sædbeholder
Vi etterlyser flere ET11-sædbeholdere som har blitt lånt ut i forbindelse med spesialsendinger. Foto: Turi Nordengen

Det sendes ut beholdere med nitrogen og sæddoser direkte til kunder i spesielle tilfeller. Over en del år har det blitt mange beholdere som ikke har blitt returnert.

Har du mottatt en slik sædbeholder ved sending?

Alle som har slike beholdere, kan kontakte Jimmy Marken på e-post: . Han kan da kontakte Schenker og avtale retur-forsendelsen.