Fra 1. juni er det lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 24.00, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

Høstens utvalg av NRF-eliteokser

Lesetid: ca 3 min

Høstutvalget av NRF-eliteokser består denne gangen av hele 27 okser. 17 er nye, og 10 er med videre fra forrige periode.

Utkjøring av sæd starter 10. oktober, og er tilgjengelige i alle beholdere i løpet av en 6-ukers periode.

Okser med begrenset sædlager

Fire av oksene måtte dessverre slaktes, og har derfor begrenset sædlager. Tre av dem blir bare tilgjengelige i hver sin region, og en av dem er kun tilgjengelig ved spesialbestilling. Oksene som er tilgjengelige fra hver sin region kommer kun opp i Geno Avlsplan i disse områdene. Oksen som er tilgjengelig for spesialbestilling må legges til for bruk i besetningen i Geno Avlsplan.

Disse oksene er:

  • 12209 NR Tjuvaasen, distribueres kun fra sædruta som går fra særheim.
  • 12208 NR Misfjord, distribueres kun fra sædruta som går fra Hallsteingård.
  • 12232 NR Vekkje, distribueres kun fra sædruta som går fra Store Ree.
  • 12231 NR Nygarden-PP, kun tilgjengelig for spesialbestilling i Genos nettbutikk.

Om oksegruppen

Gruppen ligger på 38 i gjennomsnitt for samla avlsverdi (per 26.09.22). Den laveste har 30 og den høyeste har hele 57. Utvalget er spesielt sterke på melk, jur, jurhelse og bein. Det er en god spredning på fedre, med 21 ulike fedre.

12 av oksene er kollet, to av disse homozygot kollet. Tre av oksene er bærere av AH1, og tre av BTA12. Seks av oksene er bærer av B-varianten av kappakasein, som har gunstig innvirkning på osteutbytte. En av disse er homozygote for B-varianten, og alle avkom etter denne får derfor med seg B-varianten.

Se liste over de nye eliteoksene her

Justering i restriksjoner på innavl i Geno Avlsplan

For å unngå innavl på kombinasjoner, ligger det inne et maksimumskrav på slektskap mellom ku og okse som kommer opp i Geno Avlsplan. Det sikrer at det aldri kommer opp okseforslag der dette kravet overskrides. Grunnlaget for å beregne dette slektskapet er ulikt om kua er genotypet eller ikke. Derfor må det gjøres en omregning som sikrer en rettferdighet i dette kravet mellom genotypede og ikke-genotypede dyr. Det er nå gjort noen endringer i denne omregningen, og kravet som nå ligger inne er endret fra maks 8 prosent til 9,3 prosent slektskap mellom okse og ku. kontroll på innavl er fortsatt godt ivaretatt.

REDX-Elite og SpermVital

REDX-Elite er gode okser som vi antar vil være populære i markedet. Denne kategorien kan også bestå av okser som ikke lenger er eliteokser, men fortsatt har høy avlsverdi og som har et lager av REDX (kjønnsseparert NRF-sæd).

Okser som ligger inne i Geno avlsplan som kun er tilgjengelige med REDX (REDX-Elite): 12024 Trondstu, 12201 NR Tornes-PP, 12203 NR Fallmyr-PP, 12204 NR Osterhus, 12218 NR Grimeland.

NRF-eliteoksene det er tilgjengelig REDX av: 12223 NR Hallesby, 12226 NR Feragen, 12228 NR Finsland-P, 12233 NR Nigarden, 12235 NR Fivelstad, 12238 NR Husom, 12242 NR Jeilane.

Oversikt over alle okser tilgjengelige med REDX finner du her

Utvalget av SpermVital er i den kommende perioden: 12192 NR Frengstad, 12199 NR Okstad-PP-ET, 12211 NR Rem, 12212 NR Pollen, 12215 NR Vassendvik, 12221 NR Storbudal-P, 12224 NR Oevergard, 12234 Norddalen-P, 12245 NR Longhodel, 12243 NR Alvstua, 12246 NR Rogheien-P-ET, 12255 NR Nerby-P.

Webforedrag: Nye eliteokser fra oktober 2022 v/Hans Storlien

Uheldige enkeltgeneffekter

Vi har identifisert tre mutasjoner hos NRF som vi analyserer for. Disse er AH1, BTA8H og BTA12. Ingen av disse gir noen negativ virkning hvis dyret kun er bærer, men gir negativt utslag når kalven får mutasjonen fra både mor og far.  

  • AH1 – Kan gi dødfødt eller svak/funksjonshemmet kalv (PIRM-syndrom)
  • BTA8H – Kan gi rask embryodød og tidlig omløp
  • BTA12 – Kan gi seint omløp/kasting

Les mer om disse mutasjonene her