Genopodden: Geno og TYR

Geno og Tyr har i begge sine årsmøter tatt opp en viktig sak for fremtiden for de to organisasjonene. Programleder Rasmus Lang-Ree inviterte styrelederne, Erling Gresseth i TYR og Vegard Smenes i Geno til en prat i studio.

Styrelederne i TYR og Geno smiler bredt og står oppstilt ute foran  store vindusruter.
I denne episoden får du høre styrelederne fortelle om prosessen rundt samarbeid mellom Geno og TYR. Fra venstre: Styreleder i TYR, Erling Gresseth og styreleder i Geno, Vegard Smenes. Foto: Turi Nordengen.

Studio denne gangen var satt opp på et hotell på Gardermoen rett etter TYR sitt årsmøte var avsluttet.

Enda tettere samarbeid

Styrelederne er begge veldig fornøyd med hvordan samarbeidet mellom de to har fungert i de siste årene. Det er godt samarbeid med fokus på de beste løsningene for storfebonden.

Saken som har vært oppe på begges årsmøter har vært spørsmålet om man i de to organisasjonene ser muligheten for et enda tettere samarbeid, og om årsmøtene ønsket å bruke ressurser på å kartlegge hvilke muligheter som ligger i det. Og ikke minst hvilke fordeler og ulemper dette kan innebære. Kan de to organisasjonene slå seg sammen? Eller skal det løses på en annen måte?

Hva er gevinsten for storfebonden?

Styrelederne svarer ut hvorfor er dette tatt opp som en mulighet, og Rasmus stiller også spørsmålet om hva dette kan gi av gevinst til storfebonden. Hvilke likheter og ulikheter går TYR og Geno inn med i en slik prosess? Hva er utfordringene? Smenes og Gresseth kommer inn på flere viktige deler av prosessen som både må løftes frem og diskuteres. Begge har en god tro på å finne en god løsning for begge organisasjoner, uansett hvilke forslag som vil komme frem.

Det blir spennende å følge dette fremover!

Om Genopodden

Genopodden er Genos egen podcast om ku og kalv, avl, fruktbarhet, genetikk og mye av det Geno SA driver med. Rasmus Lang Ree (redaktør i Buskap) og Oda Christensen (kommunikasjonssjef i Geno) er programledere. 

Ny episode publiseres hver måned, og er tilgjengelig både på Spotify, Itunes, soundcloud og Acast. Søk etter Genopodden på den appen du velger å bruke, eller hør på herfra direkte.

Her finner du flere episoder av Genopodden